🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ruschek
következő 🡲

Ruschek Antal (Győr, Győr vm., 1851. márc. 5.-Győr, 1914. jan. 30.): kanonok. - A gimn-ot és a teol-t Győrött végezte. 1873. VII. 27: pappá szent. Győrött, Écsen, Péren, Mezőörsön és Bokodon kp., 1875: Győrött szegyh. hitszónok és káptalandombi lelkész. 1879: Győr-Sziget, 1894: -Nádorváros plnosa, 1902: knk. 1906. II: királyházi c. apát és városi plnos. - 1890: a SZIT tud. és irod. o-ának tagja, 1878-tól a győri r.k. legényegylet elnöke. - Fm: Rafael. Írta Bolanden. Ném-ből ford. Limpp Jánossal. Pest, 1872. - A vidéki sajtó hivatásának méltatása és a Győri Közlöny rövid tört. Győr, 1882. - Kolping Adolf. Írta S. Schaeffer. Ford. Uo., 1887. - A kat. legényegylet m. földön. Bp., 1887. - Kat. énekeskv. Győr, 1889. - Szt Monika élete. Írta E. Bougaud. Ford. Uo., 1889. - Betegségünk, orvosságunk. Nagyböjti beszédsorozat. Bp., 1892. - Emlékkv. Zalka győri pp. jubileumára. Győr, 1892. - A mi Urunk Jézus Krisztus élete. Írta Dupanloup. Ford. Uo., 1894. - Győr jubiláris pp-ei. Győr, 1896. - Győr aranymisés pp-e. Uo., 1896. - A keresztény nő. Bp., 1897. - Üdvözlégy Mária. Írta A. Stolz. Átd. Uo., 1897. - Elmélkedés Deák Ferencről. Győr, 1903. - Esti csillag. Bp., 1906. 88

M. Sion 1891:470. - Emlékkv. Győr, 1892:148. - Pallas XIV:753; XVIII:526. - Vasárnapi Újs. 1898:31. sz. Arck.; 1914:133. Arck. - Bpi Hírl. 1906:44. sz. - Győr vm. 1908:204. - Alkotmány 1914:28. sz. - Egyh. Közl. 1914:92. - Bedy 1938:492. - Szinnyei XI:1407. - Schem. Jaur. 1898:182; 1918:235. - Sziklay 1941:151.