🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rozgonyi
következő 🡲

Rozgonyi György (†1457/58): országnagy. - Simon fia a semptei ágból. 1425-50: pozsonyi ispán és várnagy, 1429-45: nyitrai, 1430-39: komáromi ispán, 1430-31: testvérével, Istvánnal Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) pozsonyi palotája építkezésének felügy-je, 1437: máramarosi, 1437-45: szepesi ispán. 1437. XI. 26: Zsigmond parancsára ~ fogta el Cillei Borbála kirné kincsekkel megrakott, Ny-ra tartó szekereit, XII. 5: a kirnét is, akit Pozsonyban őriztetett. 1439: nagyszombati kapitány, 1441-46: országbíró, 1444-45: zempléni és abaúji ispán, 1445: a hét főkapitány egyike, 1446: az egri ppség kormányzója, 1450-54: országnagy. T.E.

MTK I:261. - Mályusz 1984:335. - Engel II:206.

Rozgonyi (1883-ig Neuherzl) György (Kaposvár, Somogy vm., 1861. márc. 27.-Nagybajom, 1914. okt. 25.): plébános. - A teol-t Veszprémben végezte, 1885. VII. 1: pappá szent. Zalapetenden, 1886: Vaszaron, 1887: Attalán, 1890: Nágocson, 1895: Karádon kp., 1896: Nagyberényben ideigl. adm., 1897: Karádon, 1899: Szentbékkállán kp., 1902: Nagybajomban plnos, 1912: a segesdi ker. h. esp. tanfelügy-je is, 1913: esp. - Nagybajomban 3 színes ablakot, új orgonát, új oltárokat készíttetett, aranyozott ezüst kelyheket és áldoztató kelyhet ajándékozott a tp-nak. - M: Galambos Bálint ártatlansága, v. Isten megbünteti a hamis tanúságot. Bp., 1887. (4. kiad. 1893) (Népiratkák 7.) - Virág András tört., v.: Az ördög bibliája. Uo., 1888. (2. kiad. 1891) (Uaz 15.) - Faragó uram baja, v.: Mit szül a pörlekedés. Uo., 1890. (Uaz 37.) - Menjünk Amerikába? v.: Varjas Pál gazda uram esete. Uo., 1891. (Uaz 48.) - Simor János hgprím. élettört. Uo., 1891. (2. kiad. 1898) (Uaz 53.) - Deres Mihály sorsa, v.: Mit terem a vadházasság. Uo., 1892. (Uaz 58.) - A falu árvája, v.: Az irgalmas szív irgalmasságot lel. Uo., 1893. (Uaz 71.) - Nem mind arany ami fénylik, v.: Hogyan váltotta be pénzét Csapó gazda. Uo., 1893. (Uaz 77.) - Énekes kv. A r.k. népisk. növendékei számára. Uo., 1893. - A két testvér, v.: A viszálkodás romlásra vezet. Uo., 1894. (Népiratkák 94.) - Pályalombok. Veszprém, 1895. - Gombos Tamás kincse, v.: Mire jó a Kristóf-imádság? Bp., 1900. (Népiratkák 163.) - Az álnok jóbarát, v.: A hamis eskü büntetése. Uo., 1902. (Uaz 186.) 88

Szinnyei XI:1278. - Sziklay 1931:272. - Pfeiffer 1987:882.

Rozgonyi István, id. (†1439/40): ispán. - László fia a monyorósi ágból. 1405-10: relator, 1410-13: udvari lovag, 1410-25: bakonyi ispán és essegvári várnagy, 1416: a veszprémi ppség kormányzója, 1422-39: győri ispán, 1425-39: fejéri ispán és csókakői várnagy, 1425: a veszprémi ppség kormányzója, 1427-38: temesi ispán. T.E.

Mályusz 1984:335. - Engel II:206.

Rozgonyi István, ifj. (†1443): országnagy. - Simon fia a semptei ágból. 1421-43: pozsonyi ispán és várnagy, 1424: az egri ppség kormányzója, 1429-43: nyitrai, 1430-39: komáromi, 1437-43: szepesi ispán, 1439-40: országnagy. T.E.

Mályusz 1984:335. - Engel II:206.

Rozgonyi László (*Bp., 1894. márc. 5.): festő. - A bpi Képzőműv. Főisk-n Réti István tanítványaként végzett. 1926: a Szinyei Társ. Nemes Marcell-ösztöndíjával Párizsban, majd a római Coll. Hung. ösztöndíjasaként képezte tovább magát. 1930: a bpi Szt Imre Kiáll-on a Művészek vacsorája és a Kánai mennyegző c. képeiért megkapta gr. Zichy Gyula kalocsai érs. díját. 88

ML 1935. II:396. - Új Idők lex. XI:5336.

Rozgonyi Péter, br. (†Eger?, 1438. szept. 8. után): megyéspüspök. - R. László fia, R. Simon (†1414) országbíró unokaöccse. 1401: székesfehérvári knk. 1402: önkényesen elfoglalta a hántai prépságot. 1413: dömösi prép., majd veszprémi knk. és egri egyhm-s pap. 1417. VIII. 15: Zsigmond kir. kinevezte, XI. 26: a veszprémi kápt. megválasztotta veszprémi mpp-ké, mivel e szék 1411. VI. 2-1418. III. 12: betöltetlen volt. Mivel XXIII. János ellenp. Branda bíb-t előbb kinevezte veszprémi adm-rá, V. Márton csak 1424. VIII. 5: erősítette meg ~t. Zsigmond áthelyezte Egerbe, s ezt a p. 1425. V. 23: megerősítette. A MA-ban 1425. VII. 29-1438. IX. 8: egri mpp. 1430. VII. 13: ~ újraalapította a tatárdúlásban elpusztult egri Bold. Szűz Mária prépságot. 1436. I. 13: újjászervezte az egri várban a Szt István prépságot. - Helynökei 1425-37: Csázmai János Miklós kisprép., 1433-35: János egri knk., 1436: Herman cpp. - Utóda Veszprémben 1426. I. 6: Uski János, Egerben (1439. III. 7: Vencel?), 1439. VI. 25: Szécsi Dénes. 88

Mendlik 1864:49. (39.) (1417: veszprémi pp.), 99. (33.) (1425-38: egri pp.) - Gams 1873:367. (37.) (1425. V. 23-1437: egri pp.), 386. (1417. VIII. 15-1425: veszprémi pp.) - Fraknói 1895:548. - Eubel I:78. (1425. V. 23: egri pp.), 524. (1428. VIII. 30: veszprémi pp.) - Lukcsics 1907:11. (38.) - Schem. Vesp. 1916:XIV. (38.) - Bedy 1938:8. - Schem. Agr. 1975:12. (33.) - Mályusz 1984:335. - Sugár 1984:148.

Rozgonyi Simon, br. (†Várna, Bulgária, 1444. nov. 10.): királyi kancellár, megyéspüspök. - R. Simon országbíró fia, testvérei István, Ilona, György. R. Péter egri mpp. unokaöccse. A krakkói, majd a bécsi egy-en tanult. 1397-1427: dömösi prép. és 1397: esztergomi knk., 1409-28: szepesi knk. és szebeni prép. A MA-ban 1428. VIII. 30-1439. VI. 1: veszprémi mpp. 1430-40: kirnéi kancellár, a kirnék koronázásának jogát megvédte az esztergomi érs-kel szemben. 1436: Zsigmond követe Lengyo-ban. Albert kir. özvegyével, az őt megsértő Erzsébettel szemben Ulászló pártján állott. Budát és Győr városát nagyrészt saját csapataival szerezte meg neki. A MA-ban 1439. I. 1-1444. XI. 10: egri mpp. I. Ulászló megkoronázása után 1440. VII. 17: kir. kancellár. ~ az Erzsébettel alkudozó küldöttségnek is vez-je. Jelen volt 1444. VIII. 1: a szegedi békekötésnél s VIII. 4: ennek eltörlésénél. A →várnai csatában saját dandárja élén a jobbszárnyat vezette; nyomtalanul eltűnt, lehet, hogy a törökök elfogták. - Utóda a kir. kancellárságban 1445: Agmándi Péter; a kirnéi kancellárt a MA-ban 1440-59: nem jelölik, utóda 1459: Vetési Albert; Veszprémben 1440. II. 16: Dominis János, Egerben 1436: Szécsi Dénes, 1445-46: széke üres, utóda 1446. VIII: Hédervári László. 88

Mendlik 1864:50. (41.) (1428: veszprémi pp.), 99. (1440-44: egri pp.) - Gams 1873:367. (39.) (1440-1444. XI. 10: egri pp.), 386. (46.) (1429. IV. 28-1440: egri pp.) - Pallas XIV:714. - Fraknói 1895:521. (1428. VIII. 30: veszprémi pp.; 1440. II. 15: egri pp.) - Kollányi 1900:78. (1424. V. 5: veszprémi pp.; Erzsébet kirné kinevezésével 1425. V. 20: egri pp.) - Schem. Vesp. 1916:XIV. (40.) (1428. VIII. 30: veszprémi pp.; 1439. XII. 15: egri pp.) - Eubel I:524. (1428. VIII. 30: veszprémi pp.); II:93. (1440. II. 15: egri pp.) - MÉL II:541. - Sugár 1984:159. (1428. VIII. 30 v. 1429. IV. 28: veszprémi pp.; 1440. II. 15: v. V. 9: egri pp.)