🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Roszival
következő 🡲

Roszival István (Kisvárad, Nyitra vm., 1844. aug. 4.-Esztergom, 1916. szept. 1.): kanonok. - A gimn-ot Esztergomban és Nagyszombatban, a teol-t a KPI-ben végezte, 1868. VIII. 2: pappá szent. Stomfán kp., 1870: Besztercén plnosh., 1873: plnos, 1884: esp. 1877: teol-ból drált. 1886: Perbetén, 1888: Tardoskedden esp-plnos. 1889. XII. 20: esztergomi mesterknk., 1900: nyitrai, 1908: szegyh. főesp., 1890: az esztergomi főegyhm. isk-k tanfelügy-je, 1891: pécsváradi c. apát. - 1881-92: a stomfai ker., 1898: a várnai ker. ogy. képviselője, ez évben a stomfai ker-ben liberális programmal is föllépett. - →Prohászka Ottokár sajtótámadása miatt az 1893-tól viselt esztergomi szem. rektorságától is megvált. Isk. ösztöndíjalapra 100.000 K-t adott. - M: Theses ex universa theol. in universitate hungarica. Pozsony, 1877. - Pamiatka posvatenia chramu Bozieko v Zohori. Esztergom, 1898. 88

Ogy. alm. 1886:146; 1887:292. - Schem. Strig. 1897:255; 1917:434. - Zelliger 1893:445. - Némethy 1894:900. - Kollányi 1900:518. - Szinnyei XI:1210. - Beke 1986:57. (12.)