🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Roskovics
következő 🡲

Roskovics Ignác (Tokaj, Zemplén vm., 1822. júl. 11.-Ungvár, 1895. febr. 15.): g.k. nagyprépost. - A gimn-ot Ungvárt végezte. Mivel papi pályára nem vették föl, Egerben és Nagyváradon jogot tanult, ennek befejezése után 1843: újra jelentkezett teol-ra és a munkácsi egyhm. papnöv-e lett. A teol-t Pesten és Ungvárt végezte. 1848: pappá szent., 1848: szalóki, 1856: karászi, 1862: hajdúböszörményi, 1866: nyírpilisi lelkész. Számos vallási ismeretterjesztő füzetet adott ki a nép számára. 1875: az ungvári szem. spirituálisa és tb. knk., 1877: teol. tanár, 1878: knk. és egyhm. főtanfelügy., 1892: nagyprép. ~ m. vidéken működött, fölismerte, hogy a g.k. magyarság a m. lit. nélkül kipusztul. Ezért a szabharc bukása után, a m. nép és nyelv elnyomásának éveiben a legfontosabb szert-okat, énekeket és imákat m-ra ford. ~ az újabb m. lit. nyelv egyik megteremtője. - Fm: Ó hitű imádságos és énekeskv. Debrecen, 1862. - G.k. katekizmus. Uo., 1864. - A m. kirság fölirata népisk-k számára. Uo., 1866. - Ó-hitű kis imádságos és énekeskv. Uo., 1873. - Gör. szert. kat. ker. tanítás elemei. Uo., 1873. - Morális. Ungvár, 1877. - Gör. szert. kat. kis káté. Bp., 1881. (Uez ruszinul. Uo., 1881) - Zbornik. Egyh. szláv énekeskv. Uo., 1887. P.I.

Szt Kereszt Naptára 1895:86; 1896:100. - Kelet (Ungvár) 1895:8. sz. - Vasárnapi Újs. 1895:8. sz. - Pallas XIV:687. - Szinnyei XI:1190.

Roskovics Ignác (Szalók, Zemplén vm., 1854. szept. 28.-Bp., 1915. nov. 29.): festő. - A pesti Mintarajzisk-ban, majd Haynald érs. támogatásával 1881-82: Münchenben, 1883: Rómában tanult. Kedvelt műfaja az életkép és a portré, egyh. megbízásra monumentális feladatokra is vállalkozott. Falfestményein és oltárképein a barokk illuzionizmus eszközeit használta. Fontosabb munkái: 1883: Léva, piar. tp. főoltára; Bp., Szt István-baz., Szt Adalbert-oltárkép; 1894-95: bp-józsefvárosi tp. szentély- és mennyezetképei; Szina, plébtp., főoltárkép: Máriaradna, a kegytp. főoltárképe; 1900: a budai kir. palota Zsigmond-kpnájának díszítőfestése; 1902: Kecskemét, nagytp., a m. szentek hódolata Patrona Hungariae előtt, 1914-15: Kőbánya, Szt László pléb., Szt László apoteózisa-, Szt Margit-oltárkép; bp-terézvárosi plébtp., m. szentek. 88

Műv. 1915. (Lyka Károly: ~) - Tarnóczi József: A józsefvárosi plébtp. tört. Bp., 1933:82. - Ars Hungarica 1980:135. (Nemes Márta: A kőbányai Szt László tp.)