🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Roskoványi
következő 🡲

Roskoványi Ágoston, roskoványi (Szenna, Ung vm., 1807. dec. 6.-Nyitra, 1892. febr. 24.): megyéspüspök. - 1817-22: a kisszebeni piar. gimn-ban tanult. Mint papnövendék a bölcs-et 1822-24: Egerben, a teol-t 1824-28: Pesten, majd a bécsi Augustineumban végezte, ahol 1832. III. 2: teol-ból drált. 1832. II. 3: a bécsi spp. pappá szent. Hazajövet maklári kp., majd Egerben 3 é. karkp., a papnev. int-ben tanulm. felügy., később vicerektor. 1835. IV. 24: udvari kp., VII. 5: érs. titkár, VIII. 24: irodaig., IX. 18: sztszéki ülnök. 1836. VI: a pesti egy. hittud. kar bekebelezett tagja, VII. 30: egri knk. 1837. XI. 18: az egyhm. kvtár ig-ja, 1839. IV. 20: sári apát, a kápt. küldötte a pozsonyi ogy-en. 1841. X. 1: szem. rektor, 1847. XII: kápt. helynök, 1848. VIII. 28: a prágai hittud. kar bekebelezett tagja. 1851. IV. 29: kinev., IX. 5: megerősített, Egerben XI. 30: fszt. váci mpp. XII. 8: beiktatták. 1852: bejárta az egyhm. nagyobb pléb-it, 84.269 hívet bérmált, elrendelte a rászoruló tp-ok, isk-k, pléb-k javítását. Évente lelkigyakorlatot rendezett a papoknak. Megszervezte 1852: a romhányi, 1853: a fóti és zsámboki alespséget, 1854: az alföldi tanyák lakóinak ellátására 4 missziós körzetet, 1858: a ceglédi alespséget. A váci szegyh-nak 80 mázsás harangot ajándékozott. 1859. IV. 10: nyitrai mpp., ahol kis- és nagyszem-ot és szegényházat épített és 1886: saját, 30 ezer kötetes, sok régi nyomtatványt tartalmazó gyűjt-éből, a régi szegyh. könyvekből és 2 elhunyt pap hagyatékából párját ritkító egyhm. kvtárat alapított. Jövedelméből sokat áldozott szoc., kulturális és hazafias célokra. 69 vaskos kötetet tölt meg irod. munkája. Nyitrán, a szegyh-ban van eltemetve. - Fm: Katekizmus v. oktatás a ker. kath. religio tudományában az egri m. hívei számára. Eger, 1836. (ném-ül uo., 1836) - De matrimoniis mixtis... 1-5. köt. Pest, 1870-71. - Coelibatus et Breviarium... 1-7. köt. Uo., 1861-75. - Romanus Pontifex... 1-12. köt. Nyitra, 1877. - Utóda Vácott 1859. IV. 10: Peitler Antal József, Nyitrán 1893. I: Bende Imre. 88

Mendlik 1864:74. (1851-59: váci pp.), 56. (65.) - Gams 1873:384. (83.) (1851. IX. 5-1859. IV. 15: váci pp.), 376. (1859. IV. 15: nyitrai pp.) - Ogy. alm. 1887:25. - M. Sion 1888:942. - Hock 1890:148. - Koncz 1892:209. - Pallas XIV:687. - Nyitra vm. 1899:283. - Pest vm. 1900:207. - Vágner 1902:50. - Szinnyei XI:1188. - Heves vm. 1910:425. - Chobot II:652. - KL IV:111. - Fülöp Béla: ~ (1807-1892), a pp. és teol. író. Bp., 1974. (dissz.) - Vigilia 1976:11. sz. (Fülöp Béla: ~) - Puskás 1980:101. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:240.