Magyar Katolikus Lexikon > R > Rosdy


Rosdy Pál (Szekszárd, Tolna vm., 1932. jan. 22.-): káplán. - Esztergomban 1960. VI. 19: pappá szent., Esztergom-Belvárosban, kisegítő lelkész. 1961. II-1963. III: a márianosztrai börtönben. Szabadulása után Csolnokon, 1965: Dorogon kp. 1968: prímási levtáros, 1978: a bp-józsefvárosi Jézus Szíve-tp. kp-ja. - Írásai: Vigília (1967:424. A gyermekek gyónásának mai problémái; 1969:858. Serédy bíb. felszólalása Szálasi hatalomátvétele ellen; 1970:331. A Diakónia ankétja a papi nőtlenség törvényéről; 1971:642. Beethoven levele Rudnay prím-hoz; 1974:510. A Humanae vitae értelmezésének fejlődése; 1975:195. Non recuso laborem. Serédi prím. végrendeletéből; 191. Önvizsgálat vagy önigazolás? S. bíboros feljegyzése 1944 őszén; 1977:570. Rákóczi vallomásai; 1979:440. Az ember megváltója; 1980:749. A Hittani Kongr. nyilatkozata az eutanáziáról; 1981:396. II. János pál p. brazíliai útja; 1982:301. A KALOT iratanyaga; 1983:388. Párbeszéd az istennel (Imakv-einkről); 803. Az etikai párbeszéd alapkérdései; 1984:232. Luther asztali beszélgetései) - M: Barankovics István öröksége. Szerk. Kovács K. Zoltánnal. Bp., 1997. - A kat. Eu. Szerdahelyi Csongorral. Uo., 1999. - Szerk. 1994-: a Kerdem. Futár c. lapot. - Betűjegyei a Vigíliában: R. P., (r.p.), (-.). 88

Schem. Strig. 1982:370. Arck. (1997: sem az élők, sem a holtak között) - Vigília repertórium 1935-1984. Bp., 1987:364. - Havasy 1990:403. (2 év)