🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Roma locuta, causa finita
következő 🡲

Roma locuta, causa finita: a pápa legfőbb tanítói, vitatott kérdéseket eldöntő, perdöntő hatalmát kifejező, Szent Ágostontól kölcsönzött mondás: 'Róma szólt, a vitatott kérdés le van zárva'. - A teljes ágostoni szöveg: „Iam de hac causa duo consilia missa sunt ad sedem apostolicam; inde etiam rescripta venerunt; causa finita est, utinam aliquando finiatur error” ('ebben az ügyben két zsinatot is fölterjesztettek az apostoli székhez; onnan már válasz is érkezett; az ügy le van zárva, bárcsak a tévedésnek is vége volna' (Sermo 131,10; Ep. 43,13). A →pelagianizmussal foglalkozó karthágói és milevi zsinatokról van szó, melyekre Szt I. Ince p. 417 elején válaszolt. V.L.

PL 38:734. - Vanyó 2000:707.