🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Roder
következő 🡲

Roder Alajos (Kisbény, Esztergom vm., 1812. szept. 4.-Bp., 1878. márc. 4.): kanonok, egyetemi tanár. - Tatán, Székesfehérvárt és Nagyszombatban tanult, a teol-t Pesten végezte, ahol 1835: pappá szent. Budavári kp., 1840-41: egy. h. hittanár és szónok, 1841: felsőludányi plnos, 1850: a pesti egy. bölcs. karán a ped. előadója, 1859: uo. a hittud. karon egy. tanár, 1861: a SZIT alelnöke, 1867: nagyváradi knk., 1870: a nagyváradi papnev. int. rektora, 1872: a KPI rektora, 1877: középszolnoki esp. Az 1850-es években írt népisk. hittankv-eit, melyeket a sz-fordulón is használtak, sok kiadásban jelentették meg a hazai nemzetiségek nyelvén is. Munkáival a katekézisben, s a prédikációkészítésben igyekezett segíteni a lelkipásztorkodó papságnak. - 1855-59: a SZIT-nél megj →Pázmány-füzetek egyik szerk-je. - M: Egyh. énekek. Buda, 1837. - Bibliai tört-ek kisebb gyermekek számára. Pest, 1850. (1900-ig 35 kiad-ban, tótul, szerbül és vendül) - Bibliai tört. Isk. kívül nagyobb gyermekek számára. Uo., 1852. (1900-ig 20 kiad-ban) - Bibliai tört. Isk. kívül közép korú gyermekek számára. Uo., 1855. (1900-ig 56 kiad-ban) - Egyh. énekfüzér a pesti m. kir. egyetemi isteni szolgálathoz. Uo., 1859. - Biblia. Sopronvidéki horvát. Bp., 1879. - Elemi-, kis-, közép- és nagy katekizmus. Írta A. Deharbe. H.é.n. 88

M. Sion 1886:843. (*Kisbér, Komárom vm!) - Zelliger 1893:440. - Pallas XIV:611. - Szinnyei XI:1056. - Esztergom vm. 1908:159.