Magyar Katolikus Lexikon > R > Rimaszombat


Rimaszombat, Stephanopolis, Gross-Steffelsdorf, v. Gömör-Kishont vm. (Rimavská Sobota, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. kishonti esp. ker-ében. - A falu a 12. sz-tól vásári közp., 1270: Zumbota, környékével együtt a kalocsai érs. birtoka. 1334-1474: a Széchy családé, kérésükre kiváltságokat kapott és város lett. 1552: a Losonczy és az Országh, később a Forgách és a Koháry család tulajdona. - A 11. sz: már pléb. Temetővel körülvett tp-át Ker. Szt János fővétele tit-ra szent., 1350: leégett. 1462: a pléb. mellett egy prédikátora, 2 káplánja, 1 kispapja, iskolamestere és nagyobb isk-ja volt. Lakói 1547 u. ev-ok, 1594: ref-ok lettek. 1771: alapították újra. A kk. tp-ot 1775: lebontották, helyére 1780: újat szteltek. Keresztkútja a régi. A szentélyben Szt István kir. halála- és Szt László kir. vizet fakaszt a sziklából-képek (Obendorf Gusztáv művei, 1942). Kegyura 1880: a kir. Anyanyelve 1880: m. , ném., szl.; 1940: m. , szl., ném., rum. Anyakönyvei 1679-től. - Filiái 2000: Alsó- és Felsőpokorágy, Cserencsény, Dúsa, Kruzsnó, Majsa, Zeherje. - Plébánosai: Radányi Lajos, Mikóczi András, Mics Imre, Dluhos József. - Lakói 1892: 5562, mind magyar; 1940: 3684 r.k., 73 g.k., 13 g.kel., 964 ev., 1631 ref., 635 izr., 3 unit., 2 bapt., 15 egyéb vall., össz. 7020; 1980: 7953 m., össz. 19.699; 1992: 9854 m., össz. 24.771; 9427 r.k.; 2001: 14.873 szl. (59,3%), 8846 m. (35,3%), 754 cigány, 176 cseh, 4 ruszin, 3 morva, 24 ukrán, 13 ném., 12 lengy., össz. 25.088; 12.003 r.k., 126 g.k., 27 g.kel., 2459 ev., 2261 ref., 24 izr., 229 Jehova tanúja, 6382 vallás nélküli, 1320 nem jelölte meg. **

Némethy 1894:399. - Gerecze II:333. - Schem. Ros. 1913:69. - Mészáros 1988:243.