Magyar Katolikus Lexikon > R > Rihmer


Rihmer László, granasztói (Pécs, Baranya vm., 1904. ápr. 1.-Pécs, 1982. nov. 30.): bányamérnök, cserkésztiszt. - Az el. isk-t Tamásiban és Pécsett végezte, 1922: a pécsi ciszt. főgimn-ban éretts. A pécsi 47. sz. P.C.F. cserkészcsapat egyik alapító tagja, övé volt az 1. sz. cserkészigazolvány. Sopronban a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Főisk-n 1927: bányamérnöki okl-et szerzett. 1937: Pécsett földtanból, 1938: államtud-ból drált. - 1927: Pécsbányatelepen az Első Dunagőzhajózási Társ. mérnöke, majd Mecsekszabolcson dolg. Pécsbányatelepen 1928: egy mammutot tárt föl. 1935-39: az Iparügyi Min. bányászati osztálya, 1939: a Bányakapitányság, majd a Ker. Bányaműszaki Felügyelőség mérnöke. 1951-53: bebörtönözték. 1953-65: nyugdíjazásáig a Komlói Bánya Váll. biztonsági főmérnöke, 10 é. a Komlói Bányaipari Technikum tanára. - Írása: Bányászati elsősegélynyújtás. (Pécs, 1976) - M: A pécsi (pécsbányatelepi) mammut. Pécs, 1934. (Specimina diss. Fac. Phil. Reg. Hung. Univ. Elisabethinae 68.) Bo.J.-Fe.Má.-88

Kalotai 1933:227. - Erzsébet Tudegy. alm. Pécs, 1938. - Fekete-fehér 1999:3. sz. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)