Magyar Katolikus Lexikon > R > Ridly


Ridly István (Nyergesújfalu, Esztergom vm., 1883. febr. 12.-Esztergom, 1958. feb. 10.): törvényszéki tanácselnök. - Az esztergomi bencés gimn-ban, a bpi és a kolozsvári tudegy-en tanult, ahol 1905: jogi dr. Joggyakornok, 1908: jegyző, 1909: bírói vizsgát tett. 1913: bíró, 1918: a Közp. Árvizsgáló Biz. iparrendészeti o-a vez-je, 1921: az Orsz. Földrendező Biz. bírája, 1924: törv-széki tanácselnök és az Orsz. Földbirtokrendező Bíróság póttagja, 1926: valóságos törv-széki tanácselnök, 1927: a bpi kir. törv-szék tagja, majd h. eln. 1943. VII. 30: nyugdíjazták. 1945 u. Nyergesújfalun élt, a Don Bosco Szalézi Gimn-ban társad. és jogi ismereteket tanított. 1950: megfosztották a nyugdíjától, strandfelügyelőként dolg. 1957: újra csekély nyugdíjat kapott. - 1931-41: a Bencés Diákok Egyes-e bpi o-elnöke, a bpi VIII. ker. Szt József egyhközs. tanács alelnöke, a bpi Neptun Evezős Egylet alelnöke. - M: A földbirtokreformnovella és az alaptörvény joggyakorlattal és magyarázattal. Összeáll. Bándy Ferenccel. Bp., 1924. (Függelék. Uo., 1924. - A kettő egy köt-ben is.) - A mezőgazd. hitel megszerzését könnyítő egyes rendelkezésekről szóló törv. és annak végrehajtási rendelete magyarázatokkal. A földbirtokreformnovella alapján keletkezett rendeletek. (Összeáll. Bándy Ferenccel) Uo., 1925. 88

Balogh 1939:51. (*febr. 12.) - Ker. m. közél. alm. II:886. (*febr. 13.) - Kürthy István és Ridly István (unoka, †febr. 10.) közlése