🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Richvaldszky
következő 🡲

Richvaldszky György (Bártfa, Sáros vm., 1723 k.-Kapornak, 1779. aug. 7.): fölszentelt püspök. - 1743: a nagyszombati egyetemes papnev. int. növendéke, pappá szent., 1744 baccalaureus. Barkóczy Ferenc egri pp. titkára, aki 1754: egri knk-ká, Szt Istvánról nev. egri prép-tá, 1762. IV. 11: esztergomi érs-ként esztergomi knk-ká tette. 1763. I. 10: Szt Györgyről nev. prép. és főszegyh. főesp., majd tenagrei fszt. pp. és érs. helynök. - 1765. II. 18: Mária Terézia (ur. 1740-80) utasítására Pozsony piacán nyilvánosan elégették a kz-ban terjesztett Vexatio dat intellectum... c. röpirata elkobzott példányait, melyben →Kollár Ádám De originibus et usu perpetuo potestatis legislatoriae c. művét bírálta. - 1776: rövid ideig az egyetem kancellárja is volt. 1777. IV. 14: olvasóknk., a kötelező helybenlakás alól fölmentve, apátsága helyén, Kapornakon élt. A szentgyörgymezei tp. fölépítését tekintélyes összeggel támogatta. 88

Pauler Tivadar: Egyetem rectorai és cancellárjai. Pest, 1856. - Zelliger 1893:436. - Kollányi 1900:374. - Szinnyei XI:971.