🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Renan
következő 🡲

Renan, Joseph Ernest (Tréguier, Bretagne, Fro., 1823. febr. 27.-Párizs, 1892. okt. 2.): vallástörténész, orientalista, kultúrfilozófus. - Papnak készült, a párizsi St. Sulpice szem-ban a Szentírás mellett héb. és szír nyelvet tanult, de 1845: kilépett, s tanárként és utazóként a tud-oknak szentelte életét. 1848: a szemita nyelvek történetével foglalkozó első kv-ével díjat nyert. Régészcsoport tagjaként 1849-50: Itáliában, 1860-61: és 1864-65: a Közel-Keleten járt. 1851: Párizsban a nemz. kvtár kézirattárának munk. 1852: drált irod-ból. 1862: kinevezték a College de France héb. tanárává, de botrányos bemutatkozása miatt 1870-ig nem tölthette be az állást. 1879: a fr. akad. tagja és a College de France ig-ja. Állami költségen, pusztán polgári szert-sal a párizsi Panthéonba temették. - A német idealizmus, a protestantizmus és részben a romantika által áthatott irod. munkásságának fő műve a Histoire des origines du christianisme. 1-7. köt. Paris, 1863-83; m-ul: A kerség eredetének tört. Bp., 1928. Ford. Salgó Ernő. [1. Jézus élete. 2. Az apostolok. 3. Szt Pál. 4. Az Antikrisztus. 5. Az evangélumok és a második ker. nemzedék. 6. A ker. egyh. 7. Marcus Aurelius és az antik világ vége.]) - További m. kiadás: Jézus. Ford. Gyöngyösi János. 2. kiad. Békéscsaba, 1921. **

Meignan: R. műve, s a ném. itészet. Fr-ból ford. Somogyi Károly. Pest, 1864. - Romeiser József: Briefe über R., Pilatus des XIX. Jahrhunderts. Uo., 1864. - NCE XII:375. - LThK 1993. VIII:1106.