🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rejőd
következő 🡲

Rejőd Tiborc (Gyulafehérvár, Alsó-Fehér vm., 1892. jún. 17.-Gyulafehérvár, 1972. jún. 20.): teológiai tanár. - A gyulafehérvári gimn-ban éretts. 1909. X. 26: a CGH növ-e, 1912: teol. dr. 1915. V. 7: a háború miatt hazatért. VII. 30: Gyulafehérvárt pappá szent. Nagyszebenben kp. és a Kat. Nővédő Egyes. vez-je. 1916. X. 28-X. 1: az oláhok megszállta Nagyszebenben maradt. 1916-18: tábori lelkész az oláh harctéren. 1918-24: Bpen a Kat. Háziasszonyok Szöv. ig-ja, a Tűzhely Népvédő és Népművelő Szöv. és 1920-28: az „Ecclesia” Egyházműv. és Áruforgalmi Rt. ig-ja, 1924-28: évente 3x a milánói m-ok lelkésze, 1929-35: Svájcban kórházlelkész. - 1936: Kővágóörsön plnos, a helyi Legényegylet, Leánykör és Szeretet Egyes. eln., 1938: a veszprémi egyhm. AC sajtótitkára, a veszprémi angolkisasszonyok tanítónőképzőjének hittanára s a zárdatp. ig-ja. - 1940. IX: Kolozsvárt az áll. leánygimn. és tanítónőképző hittanára, a Hittud. Főisk. egyházműv. előadója, egyházjogi ügyekben a „szegények ügyvédje.” 1945: Gyulafehérvárt a szatmári irgalmas nővérek zárdalelkésze. Kidolgozta az általa lélekkertészetként meghatározott leánynevelési módszerét, a lelki mozit. Az 1956-os m. forr. erdélyi komm. bosszúhadjárata ~t is elérte, az 1957-64: börtönlakó és megkínzott Bartis Ferenc (1936-) költővel egy kórteremben volt rabkórházban (fogságának egyéb körülményei ismeretlenek). - M: A Patronázs, vagyis a fiatal szolgáló leányok védelme. Nagyszeben, 1916. (A Nagyszebeni Kat. Nővédő Egylet kiadványaik [sic!] 1.) - Véres kard Nagyszeben felett. Naplójegyzetek 1916. aug. 28-tól okt. 1-ig. Uo., 1916. (ném-ül: Das blutige Schwert über unsere Stadt. Uo., 1916.) - Gazd-tani elvek kerszoc. megvilágításban. Bp., 1919. - Kell-e nekünk a keresztényszocializmus és ha igen, milyen legyen az? Levél a keresztényekhez. Uo., 1919. - Kerszoc. elvek a társad-tan köréből. Uo., 1919. - A lélekkertészet művészete. Korszerű leánynevelés. Veszprém, 1943. - Bev. a műélvezetbe. S.a.r. Heszke Béla. [Bev.] Felvinczi Takács Zoltán. Kolozsvár, 1944. (Művészetek kézikv-e 1.) - Krisztus Király ünnep emlékkv-e. 1943. Uo., 1944. - A Nagyszebeni Kath. Egyh. Tudósítónak 1917: szerk-je; a bpi Ecclesia egyházműv. és gazd. havi tudósítónak 1920. I-1921. III: fel. szerk-je és kiadója, 1923. III-1926:8. sz.: szerk. biz. tagja. - Álneve: Rejőd J. Tiborc (Nagyszebeni Kath. Egyh. Tudósító; a Tibor/Tiborc keresztnév követhetetlenül ismétlődik). 88

Közművelődés (Gyulafehérvár) 1912:29. sz. - Veress II:285. - MKA 1928:74. (s.v. R. Tibor és Tiborc is) - Cat. AJ 1938:45; 1943:59. - Szeghalmy: Dunántúli vm-k. Zala vm. Bp., 1939:766. (1938: Kővágóörsön plnos) - Kemény 1942:56. (s.v. R. J. Tiborc), 208. - Pilinyi 1943:165. (s.v. R. Tiborc) - Bíró 1955:133. - CGH Kat. 1968. - Bartis Ferenc: Rácsok között Ro-ban. Bp., 1988:37. (Kapu Könyvek) - Hetényi Varga II:474. - Viczián 1995:184. - Jakab 1998:104. - RMIL IV:665. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)