Magyar Katolikus Lexikon > R > Reizer


Reizer György (Túrterebes, Ugocsa vm., 1858. márc. 30.-Túrterebes, 1919. aug. 4.): hittanár. - Szatmárnémetiben éretts., az ott megkezdett teol-t Bécsben a Pázmáneumban folytatta, 1880. VII. 18: pappá szent., Sándorfaluban kp., az egyhm. hiv. aktuáriusa, 1882: Bécsben teol. dr., Szatmárnémetiben hittanár. - M: Novena azaz 9 napi ájtatosság a lourdesi Szt Szűz tiszt-ére. Írta Meschler M. [Ford. és kiad. névtelenül] Szatmárnémeti, 1883. (a 2. kiad. s.a.r. Uo., 1897) - Elmélkedési kv. papok számára. Írta Scotti. Ford. 1-4. köt. Uo., 1896-97. - Katekizmus kat. felnőttek sz. 1. r. Hittan., 2. r. Erkölcstan. 3. r. Kegyelemtan. Írta Spirago Ferenc. A 4. kiad-ból ford. Uo., 1898. - A lurdi Szt Szűz tiszt-ére máj. hónapban. Írta Lasserre Henrik. Az 54. kiad. után ford. F. J. Kiadta. Uo., 1899. - A század alkonyán. Elmélkedések a kat. egyh-ról és a társad-ról. Írta Schneider C. M. Ném-ből ford. Uo., 1900. - A bibliai történetek magyarázata felnőttek sz. Írta Erdmann W. Átd. 1. r. Ó-szöv. 2 r. Új-szöv. Uo., 1901. - Kat. katekizmus, nagyobb fokú isk-k sz. és magánhasználatra. Írta Spirágó Ferenc. Ford. Uo., 1903. - Kat. vallástan felsőbbfokú isk-k sz. és magánhasználatra. 3. r. Hitvédelem (Apologetika) Uo., 1909. - A szenvedő ker. kat-ok vígasztaló könyvecskéje. Ném-ből átd. Kaposvár, 1933. - Álneve minden művén: Adjutus Secundus. B.L.B.-88

Schem. Szat. 1905:420. - Kalmár 1907:178; 1910:214. - Gulyás 1956:618. - Tempfli-Sípos 2000:165. - Bura 2003:184. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Reizer Pál (Túrterebes, Ugocsa vm., 1943. jan. 6.-Debrecen, 2002. ápr. 18.): megyéspüspök. - Gyulafehérvárt 1957-től a R.K. Kántor Isk-ban, 1961-től a szem-ban tanult. 1967. IV. 2: uo. pappá szent. Kp. Máramarosszigeten, 1969: a szatmári zárdatp-ban, itt levtáros is. 1987: Máramarossziget plnosa, Sípos Ferenc kormányzó segítője. 1990. III. 14: kinev., V. 1: fszt. szatmári mpp., személyében a szatmári egyhm-nek közel 50 év után lett ismét főpásztora. 1991: újraindította a kat. gimn-ot. Tp-ot épített Szatmárnémetiben, Szatmár-Körtvélyesen (közösen a román gör. kat-okkal), Nagybányán, Nagykárolyban, Adorjánban, Avasújvárosban, Batizban, Érkörtvélyesen, Kakszentmártonban, Lajosvölgyihután, Túrterebes-hegyen, kpnát Szárazbereken, Sárban, a kaplonyi temetőben, Bikszádon. Felépíttette a nyugdíjas papok otthonát, a Scheffler János Lelkipásztori Központot, a Szt Alajos Konviktust, lelkigyakorlatos házat Nagyszokondon. 2004-re, a szatmári egyhm. alapításának 200. évford-jára egyhm. zsinatot hirdetett, melynek csak előkészítő munkálatait indíthatta el. Sírja a szatmári temető papi részlegén. B.L.B.-**

M. Kurír 2002. IV. 22. - Bura 2003:35. - Jakubinyi 2004:100.