🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Reibel
következő 🡲

Reibel Mihály (Párdány, Torontál vm., 1889. júl. 9.-Elek, 1959. nov. 9.): plébános. - A gimn-ot Szabadkán és Temesváron, a teol-t uo. végezte, 1913. VI. 29: pappá szent. Nagykárolyfalván, Dócon kp., 1915. X. 1: Temesvár-Gyárvárosban hitokt. és a Kat. Legényegylet ig-ja. 1920. IX: az oláhok m. szervezkedés (levente-összesküvés) vádjával letartóztatták, Fogarasra, majd Nagyszebenbe hurcolták, elítélték, de 1921. XII: fogolycserével Mo-ra került. 1922. III. 27: Eleken kp., 1927. IX: hitokt. is, 1931. XI. 11: adm., 1932. X: plnos, a polg. leányisk. és a háztartási isk. ig-ja, a Csanád-Arad-Torontál vm. tvhat. biz. tagja. 1936. IX. 8-1944: a Ker. Gazdasági Párt, (1939-) az Egyesült Ker. Párt programjával ogy. képviselő. 1939: az Orsz. M. Méhészeti Egyes. eln-e. - Az eleki svábok között ~ szervezte meg a →Hűséggel a Hazához mozgalmat, amiért a volksbundisták többször megtámadták. 1945 tavaszán a komm-k mint volksbundistát letartóztatták, de vádjukat több hónap alatt sem tudván bizonyítani, szabadon engedték. 1956. X: a forr. tiszt-ére körmenetet szervezett a temetőbe, még a kommunistákat is megimádkoztatta, akiknek ~nek köszönhetően nem esett bántódásuk, a fordulat után mégis bebörtönözték. Márianosztráról 1959. VI: szabadult, de leromlott állapotán már a kórházi kezelés sem segített, hamarosan meghalt. Eleken művelődési központot neveztek el róla, 2000: Elekért-érdeméremmel tüntették ki. - M: Az eleki r.k. gazd. és háztartási szakisk. és a r.k. polg. leányisk. értes. 1925/26-1937/38. tanévről. A 13 év tört. Kiad. Gyula, [1938] - Uaz 1938/39., 1939/40., 1940/41., 1941/42. [Szerk. Pápai M. Violával], 1942/43., 1943/44. [Szerk. Fischer M. Bonával], 1944/45. Pécel-Debrecen, 1939-45. - Föld népe évkv-e 1937-1944. Szerk. Közi-Horváth Józseffel és Makray Lajossal. Bp. [1941] 88-Szám L.

Schem. Csan. 1916:185; 1932:67. - M. ogy. alm. 1935:500; 1940:294. - Ker. m. közél. alm. II:877. - Ogy. alm. 1940:294. Arck. - Buchmann 1941:27. - M. Nemz. 1945. VI. 22. - Hetényi Varga III:286. Arck. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)