🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Reguly
következő 🡲

Reguly Antal (Zirc, Veszprém vm., 1819. júl. 11.-Buda, 1858. aug. 23.): nyelvész. - A győri bencés gimn-ban éretts., 1839. VII: a pesti tudegy-en jogot végzett, majd 4 hónapig No-ban utazgatott, ahonnan Stockholmba, majd a m-finn rokonság kutatására Finno-ba ment. 1840. III: Lommasalóban néprajzi anyagot gyűjtött, a svéd mellett megtanult finnül, máj. végén Karéliába, onnan a Lappföldre utazott. Néprajzi gyűjtése közben lappul tanult, szállásadója, Laestadius prédikátor megismertette a lapp hitregékkel, megengedte, hogy kézirataiból kivonatokat készítsen. 1841 elején Helsinkiben az észt nyelvvel kezdett foglalkozni, majd Szentpétervárra ment, hogy előkészítse K-i útját a finnugor népekhez. Oroszul tanult, s a zürjén, mordvin, cseremisz és csuvas nyelvet tanulmányozta. 1842. III: Pestre érkezett. 1843. X. 7: az MTA l. tagjává vál. X. 9: indult el Szentpétervárról K-re, X. 27: érkezett Kazánba, a votjákok és baskírok nyelvét és szokásait tanulmányozta. XII. 4: átkelt az Uralon, Vszevolodszkojban vogul nyelvleckéket vett, 1843. III. 17: Tobolszkba érkezett, ahonnan 1844. VII. 24: az É-i vogulok és osztjákok földjére utazott, nomádokkal élt, az osztják dalok hatalmas gyűjteményét állította össze. 1845. III: visszatért Kazánba, a cseremisz és csuvas nyelv tanulmányozására a rajfai ktorba költözött. Máj. végén a mordvinok közé ment, a csuvasok meglátogatásához már nem maradt pénze. Támogatására barátja, Toldy Ferenc (1805-75) 1845 elején megalakította a Reguly Társaságot, mely egy Reguly könyv kiadásával próbált 2 évi kutatáshoz elegendő pénzt szerezni, s a gyűjtött anyagot hazahozatni. Ez tette lehetővé csuvas nyelvtanulását, 1845/46 telét Kazánban csuvas tanulmányai szerkesztésével töltötte. 1846. VIII. 25: megérkezett Szentpétervárra, ahol megkezdte kutatási eredményének földolgozását. 1847 végére elkészítette az É-Ural térképét magyarázó szöveggel. Betegen tért haza, 1848. VI. 13: a pesti egy. kvtár első őre. - M: A Dzsungár nép és annak a magyarral állított fajrokonsága. Pest, 1850. (Klny. Akad. Értes.) - Cseremisz gyűjtés. Kiad. Budenz József. Uo., 1864-65. (Nyelvtud. Közlem. III., IV.) - Reguly Antal hagyományai. I. A vogul föld és nép. Kiad. Hunfalvy Pál. Uo., 1865. - Mordvin gyűjtés. Kiad. Budenz József. Uo., 1866. (Nyelvtud. Közlem. III., IV.) - Vogul népköltési gyűjt. Kiad. Munkácsi Bernát. (m. fordítással) Uo., 1892-1902. - Osztják népköltési gyűjt. Kiad. Pápai József. Bp-Lipcse, 1905. (m. és ném. fordítással + Zichy Jenő gr. 3. ázsiai utazása. 5. köt. ~ életrajzával és acképével) - Osztják hősénekek. 1-2. köt. (~ és Pápay József hagyatékát közzétette Zsiray Miklós) Uo., 1944-51. - Osztják hősénekek. 1-2. köt. (~ és Pápay József hagyatékát Zsiray Miklós hagyatékából közzétette Fokos Dávid) Uo., 1963. 88

Szinnyei XI:674. - Pápay József: ~ emlékezete. Bp., 1905. - Krücken-Parlagi II:418. - M. földr. évkv. 1928. Bp., 1928. (Pápay József: ~) - M. Nyelv 1937. (Krompacher Bertalan: R., Hunfalvy, Budenz és a nyelvészeti irod-unk megújulása) - Földr. zsebkv. Bp. 1943. (Molnár László: ~ emlékezete) - Hegedűs Lajos: Egy dunántúli tudós. Pécs, 1945. - M. Nyelvőr 1953. (Hajdú Péter: R. a nyelvész) - Néprajzi Értes. 1954. (Balassa Iván: ~ néprajzi gyűjt-e 1840-45) - Ethnográfia 1959. (Kodolányi János, ifj.: ~) - Nyelvtud. Közlem. 1961. (Szilágyi Ferenc: Adatok ~ életrajzához) - MÉL II:494. - Földr. Közlem. 1984. (Füsi L.: ~ az É-Ural térképezője; Lakó György: ~ a m. nyelv rokonainak kutatója) - MUL 1993:319. (Arck. és utazásai térképével) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)