🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Regina Mundi Monostor
következő 🡲

Regina Mundi Monostor, Ciszterci Nővérek (Érd, Tárnoki út, 9-11.): a →ciszterciek újjáélesztett női ága. - 1944. VIII. 20: a zirci apáti tanács előtt vetette föl →Naszályi Emil OCist egy női mon. alapításának lehetőségét. A konvent elvileg hozzájárult, de anyagi támogatást nem tudott adni. →Endrédy Vendel apát Naszályi Emilre bízta az alapítás teljes felelősségét, és a 7 jelentkezőt IX. 8: a r. imaközösségéhez kapcsolta. 1945 tavaszán (miután a zirci mon. minden birtokát államosították) az alakuló közösség →Nagyesztergár határában 50 hold földet kapott egy romos lóistállóval és juhakollal. VI. 11: beköltöztek a plnos által fölajánlott falusi házba. Naszályi Emil édesanyjával Nagyesztergáron a pléb-házban lakott, zirci teendőit bejárva látta el. A lányok megkezdték a föld megművelését. Mindszenty József kinevezett esztergomi érs. IX. 29: írta alá az alapítólevelet, XII. 16: a plébtp-ban volt a beöltözés. 1946. VI. 24: költöztek be a félig kész, az istállóból alakított mon-ba, melyet Bakonyboldogasszonynak neveztek el. 1946. XII. 17: az alapítónővérek 3 é. fog-at tettek, s megválasztották az akkor 19 é. →Punk M. Gemmát apátnőnek. Már 1949. V: kirajzott egy kis csoport, és megalapította a Somogyboldogasszony mon-t. - XII. 17: az első nővérek örök fog-at tettek, s az apátnőt haláláig újra vál. 1950: a nővérektől a házat és a földet elvették, s az újracsoportosulás tilalmával szétszórták őket. Az elöljárók és a 2 utolsó nővér XI. 21: hagyta el a mon-t. - A közösséget Naszályi Emil kettes-hármas csoportokra osztotta, s Bp. közelében keresett számukra lakást, ahol civilként folytatták szerz. életüket. Naszályi Emil és az apátnő néhány nővérrel 1951. II. 2: egy kis érdi házba költözött, mely a másutt lakó nővérek találkozóhelye lett. 1965: a ciszt. r. a mon-t apátságként elismerte. - 1968. X. végén az ÁVO házkutatást tartott, 8 lepecsételt zsákban elvitték a kv-eket, kz-okat, hangkazettákat; a 2 elöljárót 1 hónapon át naponta kihallgatták, a közösség tagjai közben kenyéren és vízen böjtöltek és imádkoztak. A vizsgálat végén megtiltották számukra a fiatalokkal való foglalkozást. - 1971. XII. 15: Endrédy Vendel Pannonhalmán apátnői benedikálásban részesítette Gemma nővért. Az érdi házat bővíteni kezdték, 10 nővér beköltözött, Bp-re jártak dolgozni. Az áll. elismerést a ~ 1990. I. 8: kapta meg. A kb. 30 nővér számára épített mon-t és tp-ot 1993. IX. 11: szent. föl. A ~ egyhjogilag közvetlenül a róm. generális apáttól függ, a fiatal nővérek 5 é. fil-t és teol-t tanulnak a mon-ban. r.k.