🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Regőczi
következő 🡲

Regőczi István (Látrány, Somogy vm., 1915. okt. 5.-): áldozópap, lelki író. - Apja molnár volt, az I. vh. idején katona, a malmot el kellett adni, ~ édesanyjával Bp-re költözött. 1926: egy belga knk. magával vitte Belgiumba, Poperingbe, ahol ~ megtanult flamandul. 1928: hazatért, a szegénység miatt nem tanulhatott. 1933: gyalog indult el újra Belgiumba, ahol a knk. felkarolta, taníttatta. ~ szeminarista lett, ekkor írta első kv-ét, melynek szerzői díjából házat vett édesanyjának Máriaremetén, a kegytp. mellett. 1943. III. 28: pappá sztelték. Pestszenterzsébeten, 1945: Vácott kp. Felkarolta a hadiárvákat, s mindkét helyen árvaotthont nyitott, ahol kb. 300 gyermeket nevelt. 1949: az otthonokat feloszlatták, ~t letartóztatták, és bebörtönözték. 1953: szabadult, Máriabesnyőn kp., ahol újra árvaotthont nyitott 60 gyermeknek. 1955: Aszódon, 1957: Nógrádverőcén kp., 1959: Szalkszentmártonban lelkész, ahol tp-ot épített. 1962: Örkényben kp. 1963: ismét letartóztatták és bebörtönözték. Szabadulása után írt kv-ei (Az én sasfiókáim, Sasfiókák viharban, Mi nem hallgathatunk) miatt, illegális sajtótevékenység címén pol. fogolyként 23 hónap szigorú fegyházra ítélték. Szabadulása után Hatvanban kp., 1968-: hivatalos beosztás nélküli lelkipásztor. - Bpen a Szabadság-hegy oldalában a Csipke u.-Galgóczy u. sarkán megvásárolta a romos Kútvölgyi kpnát, ebből alakította ki a Kútvölgyi Engesztelő Mária-kpnát, mellette a Táborhegy-zarándokházat, melyet a Magyarság Engesztelő Központjává tett. A zarándokházban →Mindszenty-emlékszobát rendezett be. A bíb. tiszteletét minden hónap 6-án esztergomi sírjánál bemutatott szentmisével élesztette. - 1992: Vác díszpolgára, 2002: vitézzé avatták. - M: Ha Flandria visszahív. 1939. (flamandul is) - Karácsonyi ágak. 1943. (flamandul is) (új kiad. Bp., 1996) - Az én sasfiókáim. 1948. (flamandul is) - Sasfiókák viharban. É.n. - Mi nem hallgathatunk. 1969. (flamandul Brugge, 1969) - Az Isten vándora. Önéletrajz. 1972. (flamandul is) - Isten vándora II. 1975. - A szárnyaló sasok. 1975. (Az én sasfiókáim, Sasfiókák viharban együtt; fr-ul Paris, 1992) - Az Isten vándora I. Békés, 1988. - Filioli. Evangéliumi elb-ek. Bp., 1997. - Keresztút. Mindszenty József bíb. hgprím. atyánk emlékére. Szeged, 1997. - Az élet kenyere. Szentáldozás utáni hálaadás az év minden napjára. Bp., 1998. - Pio Atya kilenced. Bp., 1998. - Isten vándora III. A vízimalomtól a kútvölgyi kpnáig. 2000. - Isten vándora a szeretetről. Bp., 2001. - Elmélkedések a Hétfájdalmú Szűzanyáról. 2001. - Isten vándora kézen fogott. 2001. - A kútvölgyi engesztelő kpna tört. 2001. - Mária, segíts szabadulni! Kilenced Fogolykiváltó Boldogasszony tiszt-ére. Bp., 2002. - Világítótorony. 250 é. a Kútvölgyi Engesztelő Kpna Budán. Bp., 2002. - Máriával mindennap Ádventtől Pünkösdig. 2002. - Ének a vízimalomról. Bp., 2003. - Mindennap Máriával. Bp., 2003. s.k.

Schem. Vac. 1948:42; 1970:343. - Hetényi Varga I:416. Arck.


Regőczi Anna Blanka SZLT (Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1904. dec. 12.–Bp., 2001. júl. 1.): szerzetesnő. – Apja kőműves, anyja htb. ~ Bpen 1925. IX. 8: a bpi Ranolder Int-ben tanítónőképzőt végzett, IX. 27: lépett a vincés nővérek r-jébe. 1929. VI. 14: az angolkisasszonyok polg. isk. tanárképző főisk-ját végezte. 1930: a Ranolder Int-ben kezdett tanítani, fog-t itt tette. 1934: a veszprémi, 1940–50: a keszthelyi Ranolder Int. tanárnője és ig-ja. 1950: hazatért és kötésből élt. 1952. IX. 16: a szegvári ált. isk. tanárnője. 1960. VIII. 15: nyugdíjazták. 1965: eszperantó nyelvből alapfokú vizsgát tett, 1 é. Szentesen 3–4. o-os ált. isk-s tanulóknak tanf-ot vez. Nyugdíjazása után fél évig a szentesi kisegítő isk-ban tanított, majd a szakszervezet fölkérésére 30 é. látogatta a beteg pedagógusokat. 1993. VII. 26: anyaházba költözött, kézimunkákat és gyermekjátékokat készített a péceli isk. javára. – 1940–50: a keszthelyi polg. isk. évkönyveit szerkesztette. s.k.