🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rebekka
következő 🡲

Rebekka: az arám Betuel lánya (Ter 22,23; 24,15), Lábán testvére (24,29), Izsák felesége (24,12-67; 26,7-11), Ézsau és Jákob anyja (25,21-24; vö. Róm 9,10). Segítségével szerezte meg Jákob az elsőszülöttség jogát (Ter 27,5-17). A machpelai telken temették el a barlangban (49,31). - Ikgr. A 6. sz. óta legtöbbször ~ és →Eliezer találkozását ábrázolták (Bécsi Genezis). A 14-17. sz: sokalakos képpé alakult: Eliezer mellett tevék és szolgák, ~ mellett asszonyok tűnnek föl, részletes tájban. A Jákob-ciklusokban ~t Ézsau és Jákob születésénél ábrázolták a Mária ill. Ker. Szt János születéséhez hasonló kompozíciókban (Vencel-Biblia, Bécs, Nemz Kvtár, 14. sz. vége). **

Kirschbaum III:503. - Sachs 1980:296. - BL:1527.