🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ratramnus
következő 🡲

Ratramnus, OSB (†868 u.): szerzetes. - Életéről keveset tudunk. Vsz. akkor vette át az oktatást Corbie ktori isk-jában, amikor →Paschasius Radbertust megválasztották apátnak. Fennmaradt írásai: De Corpore et Sanguine Domini (utólagos cím), De praedestinatione Dei, De eo quod Christus ex Virgine natus est, Contra Graecorum opposita. - Euch. értekezését (De Corpore...) Kopasz Károly kérésére, vsz. ennek 843: Corbie-ban tett látogatása alk. írta. Válasznak szokták tekinteni Paschasius Radbertus ért-ére. ~ szerint a veritas a látható, tapasztalható valóság (kenyér és bor), amit nem árnyékol be semmi (obumbratio), s nem nevezhető „képmásnak” (figura). Az Euch. lelki táplálék és misztérium. Nem lehetne ennek nevezni, ha nem lenne benne semmi titok, semmi elrejtett (ezt vsz. a Paschasius által idézett euch. csodák kapcsán mondja). Feltehetőleg ~ traktátusát tulajdonították Johannes Scotus →Eriugenának, ítélték el és égették el 1050: a vercelli zsinaton. ~t a kat. tanítás fenntartással fogadta, mivel a prot-ok, különösen a ref-ok előszeretettel hivatkoztak rá. - A predestinációs vitában Gottschalk ellen Szt Ágostonra hivatkozva a „kettős” (gemina) predestinációt vallja: Isten a jók jutalmát és a gonoszok kárhozatát eleve elrendelte, de nem a gonoszok bűnét. - A görögök ellenvetései elleni írása válasz a →Photiosz nevéhez fűződő ellenvetésekre. ~ különbséget tesz a tan (→filioque, pápai →primátus) és a fegyelmi kérdések között (böjt, szakáll, cölibátus). ~ szerint akik a filioquét tagadják, ariánusok. Mind tanban, mind egyh. fegyelemben előbbre való Róma pp-ének engedelmeskedni, mint a bizánci császárnak. ~ gör. ortodoxia-képe maghatározta a Nyugaton elterjedt felfogást a gör. egyházról. - M: PL 121:103. - De Corpore et Sanguine Domini. Szerk. Bakhuizen van Brink. Amsterdam, 1954. - M-ul: Paschasius Radbertus-~: Az Úr testéről és véréről. Ford. Rokay Zoltán. Bp., 2001. R.Z.

Corbie, Abbaye Royale. Volume du XIIIe centenaire. Lille, 1963:149. (Roger Berandy: Les categories de pensé de Ratramne dans son enseignement Eucharistique) - Eu. és Mo. Szt István korában. Szerk. Kristó Gyula, Makk Ferenc. Szeged, 2000:11. (Rokay Zoltán: A Ny-eu. keresztény fil.) - Teológia 2000:3-4. sz. (Uő: Az első évezred Ny-eu. ker. fil-ja) - A szt atyák nyomdokait követve. In memoriam Vanyó László. Bp., 2003:317. (Uő: A Phótiosz-féle gör. ortodoxia egy korabeli karoling traktátus tükrében. ~ Contra graecorum opposita c. műve.) - Folia Theologica 2003:141. (Uő: Der Prädestinationsstreit des 9. Jahrhunderts und die Gnadenfrage)