Magyar Katolikus Lexikon > R > Ratkovszky


Ratkovszky Pál, csejtei (Misztótfalu, Szatmár vm., 1851. júl. 4.-Zalaegerszeg, 1929. nov. 17.): pap, gimnáziumi igazgató. - 1875. III. 22: pappá szentelték, Tiszaújlakon és Máramarosszigeten kp., 1876: Bpen mennyiségtan-termtan szakos egy. hallg., 1879: Szatmárnémetiben tanítónőképzői tanár, 1880: gimn. h., 1883: r. tanár, 1895: gimn. ig-h., 1896-1916: ig. - M: Ünnepi beszéd, melyet a szatmárnémeti kir. kat. főgimn. újraalapításának 100-ik évford. ünnepén mondott. Szatmárnémeti, 1904. - Az Angolkisasszonyok eperjesi Sancta Maria int. fennálló internátus r.k. f. leány- és keresk., polg. és el. isk. és a kisdednev. 1917/18. értes. Összeáll. Eperjes, 1918. - Szatmárnémetiben 1917. IX. 20-1918. I. 3: a Heti Szemle, 1918. I. 10-I. 24: a Szatmári Hírlap fel. szerk-je. 88

R.k. gimn. értes. Szatmárnémeti, 1892/93-1914/15. (életr.) - Szinnyei XI:609. - Schem. Szat. 1905:418; 1931:87. - Kalmár 1907:177. - Kemény 1942:112. - Szarka 2002:109. (252.) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Ratkovszky Samu (Misztótfalu, Szatmár vm., 1862. júl. 14.-Munkács, 1945. jún. 26.): hittanár. - Szatmárnémetiben a kat. főgimn-ban éretts., a teol-t Innsbruckban végezte, ahol 1885. VII. 25: pappá szent., teol. dr. Mezőkaszonyban, 1889: Felsőbányán kp., 1890 őszétől a szatmárnémeti tanítóképző tanára, 1893: a papnev. int. fil. tanára és lelkiig-ja. 1894: a Beniczky családnál nevelő, 1900: Munkácson hittanár, 1905: a gimn. konviktusának ig-ja, 1907: Szatmárnémetiben teol. tanár, 1909-19: nyugdíjazásáig Munkácson hittanár. - M: Apróságok Beniczky István és Minka gyermekéveiből. (Kz. gyanánt) Szatmárnémeti, 1897. - Hamisságok. Uo., 1901. - Szt beszéd a szenttamási tp. fölszentelésekor 1901. nov. 5. Uo., 1901. - 20 exhortációm a munkácsi áll. főgimn. ifjúságához. Uo., 1906. - Nevelés, optimizmus, ízlés, önismeret berkeiben barkácsol dr. R. S. Ungvár, 1941. 88

Schem. Szat. 1905:421. (s.v. Ratkovszki Soma) - Szinnyei XI:610. (s.v. Ratkovszky Samu) - Tempfli-Sípos 2000:163. - Bura 2003:183. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)