🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ratiu
következő 🡲

Ratiu, Ioan (Elekes, Alsó-Fehér vm., 1841. szept. 30.-Balázsfalva, 1900. nov. 27.): g.k. kanonok, rektor. - A teol-t Bécsben végezte és drált. 1868: gimn. és teol. tanár, 1879: szem. rektor és knk. 1887-91: a Foaia Bisericesca si Scolastica c. lap egyik szerk-je. - Fm: Principiele generale... Balázsfalva, 1891. - Principiele speciele seu dogmatice... Uo., 1895. P.I.

Enc. Rom. III:731. - Szinnyei XI:602.

Ratiu (Rácz), Petru (Mezőszilvás, Kolozs vm., 1805. febr. 22.-Lugos, 1875. márc. 27.): g.k. lelkész, kanonok. - A gimn-ot Marosvásárhelyen és Kolozsvárt, a teol-t mint nagyváradi g.k. egyhm. papnöv. a KPI-ben végezte. 1831. IX. 15: pappá szent. Belényesen, Újlakon, Szombatságon majd Hagymádfalván lelkész. A szabharc után Nagyváradon börtönbe került. Szabadulása után ort. hitre tért, s az aradi teol-n tanított. 1856: visszatért, Dobra Sándor pp. fölvette a lugosi egyhm-be, előbb aradi lelkész, majd temesvári esp., 1867: lugosi knk. - Cikkei és egyh. beszédei rum. lapokban. - M: Vallási párhuzamok, unió és még valami. Nagyvárad, 1842. (Rácz Péter néven) 88

Márki 1880:28. - Semat. Lugos, 1903:135. - Enc. Rom. III:733. - Szinnyei XI:602.

Ratiu, Vasile, nagylaki (Torda, Torda vm., 1783. dec. 25.-Balázsfalva, 1870. dec. 12.): g.k. nagyprépost. - Knk., a balázsfalvi g.k. teol. tanára. Kb. 30 ezer Ft-ot hagyott tp-okra, isk-építésre és ösztöndíjakra. - M: Istoria bisericeasca. Balázsfalva, 1854. P.I.

Enc. Rom. III:732. - Szinnyei XI:603.