Magyar Katolikus Lexikon > R > Rajnald


Rajnald, Raynald, Reginaldus (Normandia-Muhi, 1241. ápr. 11.): megyéspüspök. - Fr. származású. 1215: mint váradi prép. egy tüzesvas-próba bírája. 1222. V. 7. e. az erdélyi kápt. pp-ké választotta, de Ugrin kalocsai érs. ~ szembajára hivatkozva a választást nem erősítette meg. ~ III. Honoriushoz ment, aki VI. 3: Alatriban fölhatalmazta az érs-et a megerősítésre. A MA-ban 1222 ősze-1241. IV. 11: tényl. erdélyi pp. Szembeszállt a →Német Lovagrend elszakadási kísérleteivel, de a Barcaságot nem tudta megszerezni, mert 1225: a lovagok kiűzése után a ter-en az esztergomi érs. tőle függő, exempt dékánságot szervezett. Sikertelen volt a →kolozsmonostori bencés apátság →exemptiója elleni törekvése is. A MA-ban 1228: vál. egri pp. (Koroghi Kilit idejében), Sugár ezt a fölvételt hibás olvasatú tévedésnek tartja. A Sajó melletti csatában, a tatárokkal harcolva esett el. - Erdélyben széke 1241. IX. 23-1244. IV. 21: üresnek jelzett, utóda 1244. VI. 13: Artolf. 88

Schem. Trans. 1838:X. (13.) (s.v. Reginaldus); 1913:12. - Mendlik 1864:89. (s.v. Reginald) - Gams 1873:381. (s.v. Raynald, 1223-41: pp.) - Balics II:319. - Temesváry 1922:23. - Vorbuchner 1925:22. - Sugár 1984:69. - Jakubinyi 2004:20.