Magyar Katolikus Lexikon > R > Rajnai Szövetség


rajnai szövetség (fr. Alliance du Rhin), 1658. aug. 14.-1667.: a mainzi, kölni és trieri érsek mint választófejedelem, Münster püspöke, X. Károly Gusztáv svéd király (ur. 1654-60) mint Bréma hercege, Pfalz-Neuburg, Braunschweig-Lüneburg és Hessen-Cassel fejedelmei között Frankfurt am Mainban kötött szövetség, amelyhez XIV. Lajos francia király (ur. 1643-1715) VIII. 15: is csatlakozott. - Kölcsönös védelemre alakult, ténylegesen a svédek és fr-k no-i befolyásának biztosítását és növelését szolgálta. 1667: a münsteri háború után fölbomlott. 88

Joachim: Die Entwickelung des Rheinbundes vom Jahre 1658. Leipzig, 1886.

Rajnai Szövetség (ném. Rheinbund, fr. Confederation du Rhin), 1806. júl. 12.-1813. aug. 19.: a francia hódítások nyomán I. Napóleon (ur. 1804-14, 1815) által létrehozott államszövetség. - A →német-római birodalom 16 ném. állama csatlakozott hozzá (Bajoro., Württenberg kirságok mellett a rangemeléssel nagyhercegséggé tett Baden, Berg, Hessen-Darmstadt, a hgséggé tett Nassau, 1807: Szászo. kir-a is). A tilsiti béke után Poroszo. az Elbától Ny-ra fekvő ter-eit engedte át a ~nek, mely így 20 apróbb állammal gyarapodott. Au., Poroszo., Hessen és Braunschweig kimaradt a ~ből. 1811: legnagyobb kiterjedésekor 4 kirság, 5 nagyhgség, 11 hgség, 16 fejedelemség tartozott hozzá. - A ~ minden szárazföldi háború esetére a fr. császársággal kölcsönös védelmi szöv-ben 1806: 63.000, 1811: 119.000 fős haderő kiállítását vállalta. Védnöke I. Napóleon, aki e sereggel korlátlanul rendelkezhetett. 1806. VIII. 1: Napóleon bejelentette, hogy nem ismeri el a ném-róm. cs-ság létezését, a ~ pedig azt, hogy kilép a német-római császárságból. II. Ferenc cs. (ur. 1792-1806) VIII. 6: lemondott e címéről, egyidejűleg I. Ferenc néven fölvette az osztrák császári címet (ur. 1806-35). A Napóleon elleni VII. koalíciós háborúban 1813. X. 16-19: a lipcsei „népek csatájában” a szöv-es hadak győzelmével a no-i fr. uralommal egyidejűleg a ~ is megszűnt. Elsőként a két Mecklenburg, utolsónak III. Frigyes Ágost szász kir. (ur. 1767-1827) és a ~ prím-a, Dalberg szakított Napóleonnal. - A ~ az →Európai Unió előképe. 88

Acsádi Ignác: Az osztr. császári cím és Mo. 1804-1807. Bp., 1877. - Serviéres: L'Allemagne francaise sous Napoleon I. Paris, 1904. - Bitterauf: Geschichte des Rheinbundes. München, 1905. - Rausch Géza: Az ausztriai császári cím eszméje. Bp., 1931. - Diplomáciai lex. 1967:734. - Atlas zur Geschichte. Bd. 1. Leipzig, 1976:82.