🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rada
következő 🡲

Rada István (Pápa, Veszprém vm., 1854. júl. 8.-Veszprém, 1927. szept. 30.): kanonok. - A gimn-ot Pápán és Pécsett, a teol-t Veszprémben végezte, 1877. VII. 15: pappá szent. Bécsben az Augustineumban tanult tovább, 1882. V. 12: teol. dr. Pápán kp., 1883: ppi levtáros és iktató, 1884: sztszéki jegyző, 1889. I. 30: a szem. egyhtört. és egyhjog tanára, 1890: ppi titkár, 1898. XI. 23: irodaig. oldalknk., 1902. VI. 6: csöpőfői c. prép. és segesdi, 1905: pápai, 1906: somogyi, 1909: zalai, 1911: szegyh. főesp. és hantai prép., 1925: ap. főjegyző. - 1915: a SZIA III. o. alapító tagja. A veszprémi szegyh-nak új keresztelőkutat adományozott. 1927: a pécsi Szt Mór Koll. egy növ-e ellátására 8000 P-s alapítványt tett, 29.775 P-vel főörökösévé tette alapítását, a veszprémi piar. diákétkezőt. - M: Bertalan éj. Írta Bolanden Konrád. Ford. Bp., 1879. - A műlovar leánya. Br. Brackel Ferdinánd után ford. Veszprém, 1884. (2. átd. kiad. Bp., 1905. [Családi regénytár 41-43.]) - Szeressetek! Marchal V. után ford. Uo., 1885. - Egy tékozló fiú emlékiratai. Marchal V. után ford. Uo., 1885. - Valbriant. Craven Ágostné után ford. Uo., 1888. - A vt-k. Chateaubriand után ford. Bp., 1888. - A keresztes vitézek. Bolanden K. után ford. Uo., é.n. - Egy jezsuita regénye. Beugeny d'Hagerue után ford. Veszprém, 1889. - Moliére élete és munkái. Kreuten V. után ford. Bp., 1890. - XIII. Leó p. körlevelei. 1-4. füz. Veszprém-Bp., 1891-96. - Ker. leánykák bokrétája. Marchal V. után fr-ból ford. Veszprém, 1892. - Az utolsó Abenszerads. Chateaubriand után ford. Bp., 1892. - Vademecum sacerdotum in sacra solitudine. Uo., 1894. - Idegenből. Elb-ek. Ford. Veszprém, 1896. - A néprontók. Bolanden K. után ford. Uo., 1896. - Alkonyat felé. Jeske-Choinski Tivadar után ford. Uo., 1898. - D'Arbout ezredes három párbaja. 1-2. köt. G. de Beugny d'Hagerne után ford. Bp., 1900. (Családi regénytár 2.) - Eliane. 1-2. köt. Craven Ágostné után ford. Uo., 1900. (uaz 7-8.) - Egy párbaj. Filippo Crispolti után ford. Uo., 1902. - A hiábavaló gazdagság. Jeanne Mairet után ford. 1-2. köt. Uo., 1902. (Családi regénytár 24-25.) - Dajkamese. Jean de la Bréte után ford. Veszprém, 1903. - Az utolsó rómaiak. 1-2. köt. Jeske-Choinski Tivadar után ford. Uo., 1903-04. - Ki a tettes? Bűnügyi reg. Thieme Frigyes után ford. Bp., 1904. - Mo-i Szt Erzsébet. Horn Emil után ford. Uo., 1905. (Uaz. Átd. Váradi Béla. Uo., 1931) - A palmyrai királykisassz. Reg. Cüppers Ádám József után ford. Uo., 1905. - A mátkapár. Színmű 3 fv. Írta Mayrhoffer J. Ford. Veszprém, 1905. (Legényegyes. színműtár 1.) - Nyugati szél. Vj. 1 fv. Írta D'ervilly Ernő. Fr-ból ford. Uo., 1906. (uaz 6.) - A favágó. Színmű 2 fv. Írta Godelfring F. Ford. Uo., 1907. - A megtörtek. Írta L'Ermite Pierre. Ford. Bp., 1908. - A 3. csengetés előtt. Vj. 1 fv. Írta Croisset. Ford. Veszprém, 1908. (Legényegyes. színműtár 16.) - Ulysses hazatérése. 3 fv. Írta Alhix A. Ford. Uo., 1909. (uaz 21.) - A telefonon jött csendőr. Bohózat. 1 fv. Írta D'Agno J. Ford. Uo., 1909. (uaz 25.) - Demosthenes. Írta Gareau Gentil. Ford. Uo., 1909. (uaz 26.) - A dr-kisasszony. Írta Charles de Vitis. Ford. Bp., 1910. (Családi regénytár 59.) - A betlehemi kisded. Istenítélet. Írta Bolanden K. Ford. Uo., 1911. - Egy karácsonyéj a rémuralom alatt. Írta Bourget P. Ford. Uo., 1911. - A zongora. Vj. 1 fv. Írta H. d'Sar-Farnés. Ford. Uo., 1911. - Ward Mária. A Szűz Mária Int. alapítójának élete. Írta Gasquet. Ford. Uo., 1911. - Officia Propria Sanctorum Dioec. Wespremiensis. Összeáll. Uo., 1914. - Az egyh. perrendtartás. Az új egyh. törv-kv. alapján összeáll. és bev. Uo., 1918. - ~ állította össze a pléb-k vagyonkezelési szabályzatát és az anyakv-ek vezetésének utasítását. - Álneve: Pápai (M. Korona, Religio). 88

Schem. Vesp. 1916:242. (*júl. 9.); 1931:281. - Szinnyei XI:337. (*júl. 9.) - Gulyás 1956:616. - Pfeiffer 1987:215. (*júl. 8. a pápai anyakv. alapján)