🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Radéczi
következő 🡲

Radéczi István, Radetius, zemchei, zenchei (Nagyszeben, Szeben szék-Pozsony, 1586. febr. 4.): megyéspüspök. - A bécsi jezsuita koll-ban tanult, vsz. Oláh Miklós pártfogoltjaként. Pappá szentelése után nyitrai knk. és szalkai apát. 1555: esztergomi knk. 1559: Rómában I. Ferdinánd követe IV. Piusnál a török elleni segély ügyében, 1560. I. 31: címeres nemeslevelet kapott. 1562. III. 8: sasvári főesp., 1564. XI. 13: szentistváni prép. 1567. I. 29: Miksa kir. váradi mpp-ké nevezte ki, de p. megerősítést nem kapott. Kir. helytartó, s a pozsonyi kamara ig-ja, 1568. IX. 16: pozsonyi prép. a pozsonyi humanista kör egyik vez. tagja, az antik pénzek gyűjtő kutatója. 1569: a pozsonyi m. kamara pref-a. 1572. VII. 29: egri mpp. és turóci prép. XIII. Gergely 1573. V. 15: megerősítette. IX. 1: kir. helytartó. Az eperjesi városi tanácsnál letétként elhelyezett egri ppi és kápt. kincseket a pozsonyi kápt-nál helyezte el. A kápt. hagyatékokból 1575: hozzákezdett az 1552-es török ostromkor megrongálódott Szt Mihály-plébtp. helyreállításához, melyben új oltárt emeltetett, e tp-ot örök időkre a kápt-nak adományozta. 1576 elején az ogy-en fölszólalt az „azelőtt nálunk ismeretlen elnyomás, szolgaság és zsarnokság” ellen, a trónt elfoglaló Rudolf bizalmát azzal nyerte vissza, hogy összeesküvésekről írt neki jelentéseket. Egerben nem járt, Bécsben és Pozsonyban élt. Helynökei: 1572-76: Pankotai Ferenc zempléni főesp. kisprép., 1576-78: Kulicsics Péter dékánknk.; 1580-89: Szegedy Pál zempléni főesp., 1575, 1580-96: Paczona Máté szabolcsi főesp. - Utóda Váradon 1572. X. 27: Bornemisza Gergely; Egerben széke 1586-96: üres, utóda 1596. VI. 17: Cserődy János. 88

Mendlik 1864:82. (s.v. Radetius; 1568-69: váradi pp.), 99. (1569-86: egri pp.) - Gams 1873:385. (s.v. Radetius; 1568-1569[71]: váradi pp.), 368. (s.v. Radetius; 1572-†1586. II: egri pp.) - Kollányi 1895:547. - Schem. Mv. 1896:89. - Kollányi 1900:159. (†1585!) - Eubel III:347. (s.v. Radetius; 1568: váradi pp.), 111. (1573. V. 15: egri pp.) - Bunyitay-Málnási IV:32. - Bedy 1938:384. - Sugár 1984:275. (aláírásával)