🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rabba
következő 🡲

Rabba (héb. a Rabbath-Bne-Ammon, 'az ammoniták nagy városa' rövidített változata, 'a nagy'), Filadelfia: az ammoniták fővárosa a Jabbok felső folyásánál. 2004: Amman. - Dávid idejében Joáb meghódította (2Sám 11,1; 12,27-29; 1Krón 20,1), de megmaradt a kir-a (2Sám 17,27). Kr. e. 3. sz.: II. Ptolemaiosz Philadelphosz hellénizálta (attól kezdve nevezték →Filadelfiának). Kr. e. 218: meghódította Nagy Antiokhosz; Kr. e. 63: Pompeius felszabadította és a →Tízvároshoz csatolta. A MTörv 3,11 szerint itt volt látható Og király szarkofágja. Az ásatások során tekintélyes romok kerültek felszínre (nevezetes a róm. színház); jelentős az archeológiai múzeuma, a kumráni leletek egy része is ide került, többek között a réztekercs (3Q15) is.  R.É.

BL:1521.