🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Révfy
következő 🡲

Révfy Géza (Ada, Bács-Bodrog vm., 1868. aug. 5.-Cinkota, 1941.): tanítóképzői tanár, zeneszerző. - Zentán és Kalocsán gimn-ot és tanítóképzőt végzett, 1887: Kalocsán tanítói, 1890: zenetanári, 1891: a Paedagogiumban polg. isk. tanári okl-et szerzett, 1900: a lipcsei zeneakad-n képezte tovább magát. Pályáját az óbecsei népisk-ban kezdte, Eperjesen, Csáktornyán és Temesvárt tanítóképzői tanár, ahonnan 1919: az oláhok kiutasították. A VKM a Cinkotán elhelyezett pozsonyi m. kir áll. tanítóképzőhöz osztotta be, ahol 1922-i nyugdíjazásáig tanított. - Mo. számos városában hangversenyezett zongoraművészként. A bácskai-tiszavidéki városokban ~ rendezte Káldy Gyula zenetört. hangversenyeit. Karnagyi pályáját 1885: kezdte, Kalocsán III. é. tanítónövendék korában a kat. leányegyes. dalárda, majd az Adai Dalkör, az Óbecsei Polgári M. Dalkör, a Temesvári Iparos Dalegyes., a Temesvári M. Dalárda, a Temesvári Gyárvárosi Zene- és Dalegyes., a Kistarcsai Gépgyári Dalkör karnagya; 1930: a Keszthelyi Iparosok Dalköre karig-ja. A karnagytovábbképző tanf. előadója, Siklós Albert Zenei lexikonának anyaggyűjtője. - 1911: a temesvári Arany János Társ. r. tagja, a M. Dalosszöv. igazg. tagja. - Zeneszerzeményei: ffikarok, népdalok, egy zongaramű; megjelent melodrámák: Arany János: Mátyás anyja; V. László; Pázmán lovag; Rozgonyiné; Tengerihántás; Tetemrehívás; A walesi bárdok; Eötvös József: A megfagyott gyermek; Farkas Imre: Czinka Panna; Kiss József: Simon Judit; Váradi Antal: Az ezüst fátyol legendája. - M: 33 népdalegyveleg négyes ferfikarra, 99 magyar dal. Isk. énekkarok, dalegyletek, népénekkarok, ifj. dalkörök számára. Bp., 1911. - Új m. férfikarok zsebkv-e. 46 m. szerző 149 négyes férfikarra. 2. bőv. és átd. kiad. Uo., 1911. (3. bőv. és átd. kiad. Uo., 1915) ([4. kiad.] 1-4. köt. Uo., 1923) - Zeneelmélet. Összhangzattan. Tanító(nő)képző int. sz. Írta Menich Antal. 3. jav. és bőv. kiad. Átd. Bp., 1914. - Kuruc nóták, insurgens- és szabadságharci dalok négyes férfikarra. 118 régi m. harci dal. Isk. énekkarok, dalegyletek sz. Uo., 1915. - Dalosegyesületek útmutatója. 1. 30 ffikar alakuló dalegyletek részére. 2. Rövid tájékoztató kezdő karnagyok számára. Szerk. Bp., 1921. (A Falu kvtára 4.) - Útmutató kezdő karnagyoknak. Uo., 1923. - Dalfüzér. Írta Joanovich Sándor. Férfikarra írta. Kolozsvár, 1930. [kőnyomat] - Rendületlenül. Szövegét írta Arany János. Vegyeskarra alkalm. Tárcza B[ertalan] Partitura + 4 szólam. Uo., 1932. [kőnyomat] - 1921-23: a Magyar Dal szerk-je. 88

Szinnyei XI:896. - D-mo-i Közl. 1911:43. sz. - Temes vm. 1914:230. - Krücken-Parlagi II:430. - Szabolcsi-Tóth 1931. II:400. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Révfy Lajos (Jászdózsa v. Újpest, 1871.-Jászdózsa, 1949. márc. 4.): igazgató tanító. - Édesapja 1873: lett kántor Jászdózsán. 12 gyermeke született. ~ a középisk-t Jászberényben, a tanítóképzőt 1891: Egerben végezte. 2 é. Apcon, 1894-: Jászdózsán tanított. 1927: nyugdíjazták. Megszervezte a Hangya Szövetk-et, 1926: az R.K. Munkáskör alapító tagja és jegyzője, az Iparoskörnek is tagja, a Kat. Dalegyes. vez-je, 1929: Debrecenben orsz. versenyen vettek részt. - M: II. Rákóczi Ferenc és a jászkunok. Tört. tanulm. Szolnok, 1906. - Jászdózsa közs. monográfiája. Kz. (a Faluszöv. nagy ezüst érem jutalmát kapta) - Jászdózsán 1908: a Kántor Újság fel. szerk-je. 88

Az egri főegyhm. r.k. népisk. 1918-ban. Eger, 1918:32. (s.v. Révfy Lajos László) - Benkóczy 1928:241. - Scheftsik 1935:23. (s.v. Révfy Lajos) - Viczián 1995:60. (731.) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban) - Sas Oszkárné (unokahúga) közlése