Magyar Katolikus Lexikon > R > Réh


Réh János (Esztergom, Esztergom vm., 1821. ápr. 9.-Merán, Tirol, 1895. febr. 20.): hittanár. - 1831-36: az algimn-ot Esztergomban végezte, papnövendék Pozsonyban az Emericanumban, a bölcs-et 1837: Nagyszombatban, a teol-t 1839-43: Pesten végezte, negyedévesen a M. Egyhirod. Isk. elnöke. 1844. VII. 15: pappá szent. Budán Rédl Imre br. családjánál nev., 1845. XII: Nyergesújfalun, Esztergom-Vízivárosban kp., kápt. karkp. és a Sion káptalani házaiban berendezett kórház lelkésze. 1850: a KPI ig-helyettese és spirituálisa, 1851: Nagyszombatban spirituális, 1852 őszétől ig-h., 1853: Esztergomban lelki ig. ~ szerk. 1857: az orsz. máriacelli búcsújárás fő imáit, 1865: Pozsonyban a Lazaretum lelkésze, 1869: Meránban a Filippineumban telepedett le, ahol tüdőbaját gyógyította. - M: Manuale Ordinandorum usibus cleri iunioris et neo sacerdotum. Esztergom, 1860. (névtelenül) - Betűjele: R.J. 88

Szinnyei XI:680. - Balogh 1939:51.