Magyar Katolikus Lexikon > R > Rácháb


Rácháb: utcanő Jerikóban, aki befogadta Izrael fiainak 2 hírszerzőjét és megmentette őket. - Ezért a város elfoglalása után családjával együtt megkímélték (Józs 6,17-25). →Jézus családfájában (Mt 1,5) Boász anyja. A Zsid 11,31. s a Jak 2,25: a hit és a tettek üdvözítő erejének a példája. - A rabbinista irod-ban, ahol prozelita lett, Isten Lelkének eszköze és ősanyja számos papnak és próf-nak, Józsue felesége. - A kat. szentírásmagyarázatban a pogányságból megtért keresztények előképe. Józsue képciklusaiban ábrázolták: befogadja a kémeket. R.É.

Kirschbaum III:494. - BL:1524.