Magyar Katolikus Lexikon > R > Rábai


Rábai Kristóf István, OCist (Szentmihálypuszta, Komárom vm., 1919. dec. 1.-): egyetemi tanár. - 1939. VIII. 29: lépett a r-be, a teol-t Zircen végezte, 1944. V. 13: szerz. fog-at tett, V. 18: pappá szent. 1947: hittud. szigorló Fribourg-ban. 1949-: az USA-ban élt, az irvingi ktorban tanár és lelkész, 1956-: a University of Dallas teol. karának tanára. 1975-: perjel. 88

Schem. Cist. 1948:50. (154.) - Bölöny VII:1. - Kat. M-ok Vasárnapja 1975:16. sz. - Nagy 2000:809.

Rábai Miklós (Békéscsaba, Békés vm., 1921. ápr. 18.-Bp., 1974. aug. 18.): koreográfus, cserkésztiszt. - Diákként tagja, 1947-: utolsó parancsnoka a 148. sz. Csaba cserkészcsapatnak. 1945-48: Békéscsabán a Rudolf Fiúgimn. vegytan-természetrajz tanára. 1946-: vezette a zömében cserkészeiből alakított Bacsányi János Néptánccsoportot. A →regöscserkészet fölújítójaként kerékpárral járták a békési tanyavilágot, és gyűjtötték a népdalokat, táncmotívumokat. 1947: a moissoni (Fro.) jamboree-n a m. cserkészek tánckarának vez-je, ahol fiaival (rádió- és filmfelvételeken megörökített) fergeteges sikereket értek el. Esténként az altábori tábortüzeknél szerepeltek, a záróünnepség csúcsa volt táncbemutatójuk, amit Párizsban is külön előadattak velük. 1948: Gyulán az Orsz. Néptáncversenyen megnyerték a nagycsoportok versenyét (tánccsoportja ~ távozása, 1949 u. Balassa Együttes néven létezett). 1949-: a bpi Testnev. Főisk. néptánc tanszakának tanára és a M. Egy. és Főisk. Egyes-ek Szöv-e (MEFESZ) közp. együttesének (1950-56: DISZ Közp. Együttes), 1951: az akkor alakított M. Áll. Népi Együttes tánckarának megalakítója és műv. vez-je, 1971-74: az együttes ig-ja. A Kállai kettős műsorában jelent meg először az ún. triós műfaj első színpadi kísérlete, az ének-zene-tánckar együttes közreműködése. 1958-61: balladákon, mese- és történeti játékokon és tánc-drámákon keresztül új formaként alakította ki a népi balettet. Az együttes - amellyel kb. 30 országban lépett fel - 7 koncertprogramot mutatott be, többségét ~ koreografálta. Élete végéig a M. Táncművészek Szöv. elnöke. Emléktáblája és szobra a M. Áll. Népi Együttes székházában (Bp., I. ker. Corvin tér). - Koreográfiái (többségéről filmet is készítettek): Drágszéli szvit. - Békési lakodalmas. - A nagyotmondó. - Bíró Szép Anna. - Ludas Matyi. - Ecseri lakodalmas. - Kállai kettős. - Kádár Kata. - Jóka ördöge. - Kisbojtár. - Hajnalodik. - Utak. - Este a fonóban. - Üvegestánc. - Pontozó. - Életbe táncoltatott lány. - Fehér liliomszál. Tímár Sándorral. Bp., 1976. (Együtteseink műsorából) Bo.J.-Fe.Má.-88

Maácz László: A M. Áll. Népi Együttes tánckarának krónikája. Bp., 1964. - Egy óra ~nál. (Portréfilm, M. Televízió, 1971) - A M. Áll. Népi Együttes. Bp., 1974. - Muzsika 1974:11. sz. (Körtvélyes Géza: Búcsú R. M-tól) - Maácz László: ~ élő öröksége. Szerk. Pesovár Ernő. Bp., 1997.