🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > prágai béke
következő 🡲

prágai béke, 1866. aug. 23.: a →porosz-osztrák háborút lezáró békeszerződés. - Az osztr. hadsereg VII. 3-i königgrätzi döntő veresége után fr. közvetítéssel, a VII. 26-i nikolsburgi előzetes megállapodás alapján írták alá a végleges békét. Au. önként kivált a →Német Szövetségből, elismerte a porosz vezetésű Északnémet Szövetséget, ezzel hozzájárult a kisnémet egység létrehozásához. 20 milló tallér hadisarc fizetését vállalta Poroszo-nak. Átadta Holsteint, elismerte Frankfurt am Main, Hannover, Hessen, Nassau, Schleswig Poroszo-hoz csatolását, amiért az lemondott további ter. igényeiről. - Hatására Bécsben VIII. 21: megkezdődtek az osztr-m. közös értekezletek a →kiegyezésről. 88

Balás György: Az 1866. évi osztrák-porosz háború. Bp., 1894. - Friedjung, Henrik: Harc a német hegemóniáért (1859-1866). 1-3. köt. 5. kiad. Ford. Június. Uo., 1902. - Holstein Gyula: Bismarck diplomáciája a porosz hegemónia kérdésében 1862-66. Dés, 1908.