Magyar Katolikus Lexikon > P > pozsonyi Szent Márton prépostság


pozsonyi Szent Márton prépostság: egykori társaskáptalan az esztergomi főegyházmegyében. - 1. Tört. 1204: már létezett a várban. Kerek-tp-át Szentséges Üdvözítő (S. Salvator) tit-ra szentelték, a →Képes Krónikában látható. III. Honorius p. (ur. 1216-27) 1221: engedélyezte, hogy a ~ a váraljába áttelepüljön, ekkor új tp-ot kezdtek építeni (→Pozsony, 2a). 1271: Ottokár cseh kir. a tp-ot feldúlta. 1277: hiteleshely, neve: Szentséges Üdvözítőről és Szt Mártonról nev. prépság. - Kvtára a Szt Márton-tp. tornyában lehetett, ahol a 15. sz. kvtárnak és a későbbi gyarapodásnak 2000: is őrzik jelentős maradványait. Ez az egyetlen a kk. mo-i kápt. kvtárai közül, amelynek állományából jelentékeny rész maradt fönn eredeti helyén. - Az 1425-ös vagyonleltár kv-jegyzéke jórészt a ~ 14. sz. szerzeményeit tartalmazza. Az 1435-ös vagyonleltár 171 köt-et ír le. A kódexeknek majdnem a fele lit. könyv, de jelentős a kánonjogi kv-ek száma is, amit nemcsak a kápt. tagok jogi teendői indokoltak, hanem az is, hogy Veszprémben komoly jogi oktatás is folyt. Egy 1472-es leltár töredékein a knk-ok kv-kölcsönzéseit igazoló feljegyzések olvashatók, ezek a kk. kv-használat fontos dokumentumai. - 2. Kör alakú (34 mm) pecsétjén (vsz. 12. sz.) kéttornyos tp-épület fölött Krisztus félalakja, jobbját áldásra emeli, bal kezében kv. Körirata pálcák között: SIGILLVM • ECCLESIE • SALVATORIS • POSONIENSIS. - 3. Prépostjai: 1302-09: Seraphinus, 1311: Philippus, 1317-20: Albertus, 1323-28: Dörögdi Miklós, 1331-32: Piacenzai Jakab, 1333: Széchényi Mihály, 1342: Humbertus, 1343: Pusterlai Vilmos, 1352: Balázs, 1358: Márton, 1372: Elderbachi Purckhard 1374: Péter, 1381: Zámbó Lőrinc, 1402: Uski János, 1404: Sennberg János, 1408: Juvar János, 1422: Sóvári Soós László, 1429: Seiffriedus, 1432: Hamelburgi János, 1445: Privigyei Mihály, 1455-84: Schomberg György, 1486-95: Sánkfalvai Antal, 1502-13: Sánkfalvi Zele Miklós, 1514: Zaremleny Ferenc, 1515-21: Balbi Jeromos, 1522: Aczél Ferenc, 1526: Újlaki Ferenc, 1555: Draskovits György, 1563: Forgách Ferenc gr., 1575: Radéczi István, 1585: hetesi Pethe Márton, 1586: Monoszlay András,1602: Náprági Demeter, 1609-16: Pálffy Miklós gr., 1618-25: Balássy Tamás, 1625-36: filistáli Dávid Pál, 1630: trakostyáni Draskovics György, 1635: orbovai Jakusits György, 1637: Kopcsányi Mihály, 1646: Kisdy Benedek, 1648: Püsky János, 1651: Rohonczy István, 1653: Lamody Mihály, 1654: Tarnóczy Mátyás, 1655: Zongor Zsigmond, 1658: Pálffy Tamás gr., 1660: Szentgyörgyi Ferenc, 1663: Szegedy Lénárt, 1669: Pálffy Tamás gr. (másodszor), 1679: Kálmánczai János, 1685: Szenczy István, 1697: Nádasdy Miklós, 1698: Volkra János Ottó gr., 1712: Csáky Imre gr., 1733: Forgách István Pál gr., 1747: kolai Zbiskó Károly, 1755: Batthyány József, 1760: Bajtay Antal br., 1773-76: Berchtold Ferenc gr., 1778: Felbiger János, 1788-90: üres, 1790: Dujardin Károly br., 1794: Sóder János, 1809: Zimányi Ignác, 1823: Straiter József, 1827: gojzesti Madarassy Ferenc, 1839: Adamkovits Mihály, 1846: csebi Pogány Béla, 1858: Viber József, 1866: Jekelfalussy Vince, 1867: kisfaludi Lipthay András, 1872: Rónay Jácint, 1890: Dankó József, 1895: Knauz Nándor, 1898: Horeczky Ferenc br., 1905: Komlóssy Ferenc, 1915: Koperniczky Ferenc. 88-M.E.

Új Magyar Múseum 1856:161. (Ipolyi Arnold: A pozsonyi kápt. XIV. sz-beli kvtára) - Knauz Nándor: A pozsonyi kápt-nak kéziratai. Strigonii, 1870. - Ortvay Tivadar: Pozsony város tört. Pozsony, 1892-1912. (knk-névsor 1300-1527; kápt. kiadványok 1300-1525) - Pozsony vm. 1904. - Schem. Strig. 1911:LXXI. - Schem. Strig. 1918:XXXVIII. - Radocsay 1967:73. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:38, 46. - Köblös 1987:231. (knk-névsor 1439-1526) - Takács 1992:79. (39.)