🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > porosz-osztrák háború
következő 🡲

porosz-osztrák háború, 1866. jún. 15.-júl. 26.: a „kisnémet egység” biztosításának háborúja. - 1864: a →porosz-osztrák-dán háborúban Au-nak juttatott Holstein kormányzásának vitáját Otto von Bismarck (1815-98) porosz kancellár háborúval kívánta megoldani, 1866. IV. 8: katonai szöv-et kötött Olaszo-gal, IV. 9: az ált. választójog alapján összeülő össznémet nemzgyűl. összehívását javasolta a →Német Szövetségnek, amelyet Bécs csak elutasíthatott. A porosz haderő az 1865-ös gasteini egyezményt megszegve megszállta Holsteint. 1866. VI. 15: Poroszo., VI. 20: Olaszo. hadat üzent az Osztr. Császárságnak. A Ném. Szöv-ből Bajoro., Baden, Frankfurt, Hannover, a két Hessen, Nassau, Szászo. és Württemberg Au-t, Anhalt, Bréma, Hamburg, Lübeck, a két Mecklenburg, Oldenburg és Türingia Poroszo-ot támogatta. Az osztr-ok VI. 24: Custozzánál, VII. 20: a tengeren Lissánál is győztek az olaszok ellen. A 7 hadtestből álló osztr. hadsereg 247 ezer emberrel s 500 ágyúval - a poroszok kb. 250 ezer katonájával szemben - VII. 3: az Elba partján a cseho-i Königgrätz és Sadowa közötti döntő csatában 24 ezer halottat és sebesültet, 20 ezer foglyot, 160 ágyút vesztett a kb. 9 ezer porosz halottal és sebesültel szemben. I. (Hohenzollern) Vilmos porosz kir. (ur. 1861-88, 1871-88: ném. cs.) a porosz hadtesttel a Kis-Kárpátokon átkelve Pozsony előtt állott, Bécset akarván elfoglalni, de Bismarck lemondással fenyegetőzve s a nemz. mozgalmak (önálló cseh kirság, m. emigráció) támogatásának tervével megállította. I. Ferenc József (ur. 1848-1916) Fro. közvetítésével, melynek javára 1866. VII. 22: Au. Velencéről is lemondott, VII. 26: megkötötte a nikolsburgi fegyverszünetet. VIII. 23: a →prágai békében Au. elismerte a Ném. Szöv. megszűnését, a vele szövetséges ném. államok területi veszteségeit, Holsteint átengedte Poroszo-nak. Poroszo. elismerte Au. integritását. Olaszo. vereségei ellenére Fro-tól megkapta Velencét és környékét. Veresége után Au. →kiegyezésre kényszerült Mo-gal. 88

Bánlaky (Breit) József: Ferenc József háborúi az 1848/49. évi m. szabharcot kivéve 1848-1882. Bp., 1942. XXII. - Diplomáciai lex. 1967:728. (s.v. prágai béke)