🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > plébániai pasztorális tanács
következő 🡲

plébániai pasztorális tanács (lat. consilium pastorale): kizárólag tanácsadói jogkörrel rendelkező, a lelkipásztori tevékenységet segítő szerv. - Élén a plnos áll, tagjai egyfelől azok, akik hivataluknál fogva részt vesznek a pléb-n a lelkipásztori munkában (pl. káplán, lelkipásztori kisegítő), másfelől a szabályzat szerint kijelölt hívők (536.k. 1.§). Tanácsait elsősorban a plnosnak adja (vö. 536.k. 1-2.§). Létesítése nem kötelező. Szabályzatát a mpp. adja ki egységesen egyhm-je minden pléb-ja számára (vö. 536.k. 2.§). A ~ok alakítása megfelel a II. Vat. Zsin. irányelveinek, melyek egyrészt hangsúlyozzák a hívők jogát, hogy véleményüket az egyh. javát érintő ügyekben lelkipásztorukkal akár szervezett, intézményes formában is tudassák (vö. LG 37; 212.k. 3.§), másrészt olyan ~ról szólnak, melyekben klerikusok, szerz-ek és világiak együttesen segítik az apostoli tevékenységet (AA 26). Hazánkban a ~ra jellemző tevékenységet is az →egyházközség bizonyos szervei végzik. E.P.

Erdő 2003:371.