🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pesti commissio
következő 🡲

pesti commissio, 1721. márc. 15.-aug. 10.: az 1712-15-i országgyűlés 30. törvénycikke alapján a vallásügyi panaszok és sérelmek vizsgálatára és orvoslására, a felekezetközi kérdések intézésére kinevezett 24 fős katolikus és protestáns bizottság. - A tör. háború miatt elmérgesedett helyzetben, gr. →Koháry István országbíró (1714-31) elnökletével kezdte munkáját. IV. 17: a prot-ok javaslatai: a vallásügyet a →bécsi béke (1606) és a →linzi béke (1645) alapján rendezzék, ne kényszerítsék őket meggyőződésükkel ellentétes esküre, a vegyesházasságú szülők gyermekük vallásáról dönthessenek, engedélyezzék a prot-oknak a külf. egy-ek látogatását. - A Salzburgból elűzött prot-ok ügyéből okulva III. Károly (ur. 1711-40) korlátozni igyekezett a mpp-ök buzgóságát (koronázása óta Mo-on több mint 140 prot. tp-ot vettek el), Pálffy Miklós gr. nádor (1714-32) az örökös zavarok elkerülésére mérsékletet ajánlott. A kir. VIII. 10: föloszlatta a ~t, elrendelte a vallási viszonyokban azt az állapotot, ami a ~t megelőzte. III. Károly a →Pragmatica Sanctiónak igyekezvén a prot-okat megnyerni, 1722. XI. 1: meghagyta a nádornak, hogy az ogy. hallgassa meg a prot-ok sérelmeit. Bécsben 1730: min. értekezlet tekintette át kéréseiket, ennek folyománya 1731. III. 21: a →Carolina Resolutio. 88

Horváth M. VII:100. (A vallásügyi biz.) - Hóman-Szekfű IV:528.