🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > papirusz
következő 🡲

papirusz: →papirusznádból írás céljára készített lap vagy tekercs, a →papiruszgyártás terméke. - A ~t az egyiptomiak már a Krisztus előtti évezredekben ismerték, és szállították Asszíriába, Palesztinába, Szíriába. Az iszlám hódítás után (Kr. u. 640-45) a papír használata kiszorította, de helyét csak a 10-11. sz: foglalta el véglegesen. - A kiváló minőségű ~ szinte fehér és vékony, olykor 0,1 mm vastagságú! A lap törékenysége a vastagságától függött. A bizánci korban a ~ok durvábbak, vastagabbak, merevebbek, ezért törékenyebbek is. A rómaiak már Kr. e. 50 k. helyettesítették a fatáblákat ~köteggel, amit membranae-nak neveztek (vö. 2Tim 4,13). ~lapokon leveleztek, írták fel kiadásaikat, tennivalóikat, egyéb feljegyzéseiket. E jegyzetfüzet (hüpomneuma, commentarium) a →kódex őse. Később már irod. műveket is írtak ilyen lapokra a sokkal nehezebben kezelhető tekercsek helyett. A ~lapokat összehajtották, számozták, ebből alakult ki a mai kv-forma. V.L.

Vanyó 1988:37.