🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pünkösdista mozgalom
következő 🡲

pünkösdista mozgalom: protestáns mozgalom, melynek sajátos jellemzője a Lélek keresztsége. Számos, csak tökéletesekből álló, világ végét váró közösségből áll, melyek magukról azt állítják, hogy a Lélek új kiáradása révén közöttük ismét megjelennek az ősegyh. karizmái (1Kor 12,1-10; Róm 12,6). E karizmákat arra kapják, hogy Krisztus második eljövetelére készülve hirdessék az evang-ot. - A ~ a 19. sz. végén az USA metodista és baptista egyházainak ébresztő ill. megszentelő mozgalmaiból fakadt. Alapítójának 1886: R. G. Spurling bapt. prédikátor tekinthető, aki a Jo 3,1-4-re hivatkozva hirdette, hogy ő és követői a megtérés és megszentelődés után a Lélek keresztségét várják. Fia hasonló közösségeket alapított, s 1892: Libertiben (Tennessee) történt az első Lélek-keresztség nyelveken szólással (→glosszolália). A →baptisták hamarosan kizárták őket maguk közül, s W. F. Bryant metodista prédikátor fogadta be őket közösségébe. Ezután gombamód szaporodtak a ~ Lélekben megkeresztelkedettek közösségei: 1901: Kansas és Missouri áll-ban, 1906: Los Angelesben, 1907-: a ~ világmozgalommá vált. Sok metodista és bapt. prédikátor lépett közéjük, s vitte az USA-ból szerte a világba a ~at. Hamarosan tervszerű missz. munkába kezdtek. - A ~ tanítása és gyakorlata nem egységes. Ált. vonásai: az üdvösség útjának első állomása a hit által való megigazulás. A második a radikális megtérést követő újjászületés, ezt a többnyire felnőtteknek kiszolgáltatott hit-keresztség nyújtja. Ezt követi a szív megtisztítása a bűnöktől, ami Mt 6,12-15 és 1Jn 1,8-cal ellentétben a vétkezhetetlenség állapotát jelenti. Így válik alkalmassá a hívő a Lélek-keresztségre (Mt 3,11; Jn 1,33; ApCsel 1,5-11-re hivatkozva, ám mindezen helyeken a Szentlélek ajándékáról van szó, s nem törvényszerűen bekövetkező lépcsőfokról), melyet nyelveken szólás, jövendölés, elragadtatás és más karizmák kísérhetnek. E Lélek-keresztség teszi a hívőt a jegyesi közösség teljes jogú tagjává. Mindaz, ami az első pünkösdben elkezdődött, a ~ 2. pünkösdjében teljesedik be, a küszöbön álló, a végső idők előtt. Ezek a kiválasztottak lesznek részesei Krisztus 1000 éves országának (→kiliazmus). - A ~ a →fundamentalizmus Biblia-értelmezését és krisztológiáját vette át. A legtöbb pünkösdista közösség az →úrvacsorát lábmosással egybekötve tartja. - Mo-on →Evangéliumi Pünkösdiek Közössége. **

LThK VIII:418. - MN 1990. VII:492. - Schütz 1993:319.