🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pénteki ima
következő 🡲

pénteki ima: Krisztus szenvedésére emlékező archaikus imádság. - 1. a csíki székelyeknél az archaikus imák fontos csoportja. Egy részük kifejezetten hivatkozik a →pénteki napra, más részük nem említi a pénteket, de tartalmuk és stílusuk megegyezik amazokéval. A ~kban az imádkozóknak különböző helyeken megjelenik a Szt Fiát sirató Fájdalmas Anya, akit Krisztus kedves környezete közül valaki sírásának okáról kérdez. Mária a népi siratók ősi stílusában a kérdezőnek elpanaszolja Szt Fia szenvedését. Az áhítat végén a ~ban szereplők közül valaki az elmondott ima végzésére hívja fel az emberek figyelmét, a ~ végzéséért különböző lelki jutalmakat ígérve. - Krisztust házukban, kápolnában, templomban, mustárfában (=szentegyház-templom), napkeleten az égen látják szenvedni.

- Szinte mindegyikben jelen van a Mater Dolorosa és megjelenik Szt Ilona, Péter, Jakab, János, Lukács. - A megváltói szenvedés és életáldozat folytatásaként sajátos képben jelenik meg az Úr Jézus, amint a Bold. Szűz Máriával hétszer hét szent misét hallgat. - Az imaszövegek a befejezésükben az ima végzésére szólítanak fel. Egyes szövegekben az ima végzésére az Atya vagy maga a szenvedő Krisztus, vagy Krisztus a Bold. Szűz Márián és Szt Lukácson keresztül szólít fel. Más helyt Szt Lukács, Szt István vértanú kéri Máriát, hogy hirdesse a ~ végzésének üdvös voltát. Néhol az imádkozó kéri Szt Lukácsot, v. az imádkozó a maga nevében szólít fel a ~ végzésére, de felszólítás nélküli szöveg is van. - Az imára kérők a befejezésben különböző jutalmakat helyeznek kilátásba a ~ végzéséért: megszabadulást a hét halálos bűntől, Isten irgalmának a megnyerését, a „szakramentumban” részesülést, a mennyország ajtajának megnyitását, üdvözülést, a szüleiknek a tisztítótűztől való megszabadulását, de olyan ~ is van, amelyhez nem fűződik ígéret. - A ~k érzelmi tónusa a kompasszió: sokan sírva imádkozzák ezt az imát. Kompassziós érzületük Krisztus megváltó áldozatának felfogását, átérzését, értékelését jelenti. Mondhatjuk, hogy imaéletüknek gerincét, közp. eszméjét a megváltottság élő tudata képezi. - A szövegek sztereotípiája egy ősszövegre utal. A variánsokban azonban a fantázia az áhítat ihletettségében szabadon csapong. - A ~ néhol imafüzérbe szövődik. - A ~knak az áhítatban többféle funkciója is lehet. Nemcsak reggel-este, szerdán, pénteken, szombaton, hanem mindennap és a Mária Társulat tagjai a haldoklóknál is imádkozzák. - A ~k korpuszát valóban gazdagnak mondhatjuk, de Csík az archaikus imák lejegyzésében elhanyagolt terület, s az eddig gyűjtött anyag további kutatásra indíthat. - 2. az →iszlám közösségi imája, melyet péntek délben a dzsámiban végeznek. **

Székely 1995.