🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pápai tizedjegyzék
következő 🡲

pápai tizedjegyzék: a pápai adószedők által készített jegyzőkönyvek, melyek feltüntetik a helységet, a pap nevét és a →pápai tizedként fizetett összeget. - Az 1332-37-i ~ az első megmaradt országos összeírás, mely a győri, a Diakóvárt székelő boszniai és a Brassóban székelő kun ppség kivételével egész Mo. plébániáit felsorolja, közülük is a váradi egyhm-t a legteljesebben. Az okl-ek helyneveivel összevetve bizonyos, hogy az említett falvak a 13. sz: már léteztek. A ~ek becses források, egyhtört., gazd., földr. szempontból is. Megtudjuk belőlük az egyes egyhm-k esperességeit, plébániáit, plnosaik nevét, s azt, hogy mennyit fizettek tized gyanánt stb. A tized mennyiségéből a plnos jövedelmének nagyságára, a pléb. népességére lehet következtetni. A hazai nagy okl-pusztulás miatt számos helység nevét a ~ben találjuk először. A ~ek nevük eredetére s a 14. sz. nemzetségi viszonyokra is források. - A ~eket azonban idegen adószedők állították össze, a m. helyneveket hallás után, sokszor a fölismerhetetlenségig elferdítve jegyezték le. Amikor a m. ppi kar egyhtört. kutatásokat kezdeményezett a vatikáni levtárban, →Cseles Márton SJ 1771: a 14. sz. mo-i ~eket lemásolta, sok hibával. Az újabb átírást a m-ul nem tudó Theiner Ágostra bízták, aki még gyengébb végeredményre jutott. →Fraknói Vilmos több munkatárssal, köztük →Ortvay Tivadarral próbálta használhatóvá tenni, föltárni Mo. 14. sz. egyh. beosztásának földrajzát. 88

Pápai tizedszedők számadásai. 1281-1375. Bp., 1887. (Vatikáni magyar okirattár. Monumenta Vaticana Hungariae. 1. sor. 1. köt.) - Ortvay Tivadar: Mo. egyh. földleírása a 14. sz. elején, a ~ek alapján föltüntetve. 1. köt. I. és II. fele. Uo., 1891. - Beke Antal: Az erdélyi egyhm. képe a 14. sz. elején. (Az 1332-1337. é. ~ világánál. Esztergom, 1894. (Klny. M. Sion) - Mályusz Elemér emlékkv. Bp., 1984. (Györffy György: A pápai tizedlajstromok demográfiai értékeléséhez)