🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Puskely
következő 🡲

Puskely Mária, SSND (Kispest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1933. nov. 16.-): középiskolai tanár, író. - Bpen a Patrona Hungariae Leánygimn-ban éretts. 1952-56: a moszkvai Lenin Int-ben szerzett orosz nyelv és irod., 1955-59: az ELTE-n m-lat. szakos tanári okl-et. 1957. IX. 1: a Miasszonyunkról nev. Szegény Isk-nővérek kongr-jának tagja. 1961/62: újonc. 1962. VIII. 10: Debrecenben első, 1973. XII. 8: Rómában örök fog-at tett. 1959-69: tanított a kongr. pesti ill. debreceni gimn-ában. Debrecenben filmesztétikát tanult. 1969. III. 25: külf-re ment, egy évig Fro-ban élt, fél évig Távol-K-en, Tajvanon és Makaóban missz. tanulm-okat folytatott. 1970. XII. 9-: Rómában élt. 1971. XII. 1-1982: a Vatikáni Rádió m. o-ának munk., 1975-: a Teresianum Egy. hallg-ja. Közben tanulmányúton volt az USA-ban és kutató körutakon Ny-Eu-ban. 1983-90: Linzben és Bécsben írt és szerk., 2 é. Eisenstadtban a Batthyány család tört-ét kutatta. - 1990. X: hazatért. 1991/92: az ELTE bölcsészkarán a m. női szerzetesség tört-e téma előadója. 1992-: Bpen a Patrona Hungariae Gimn-ban lat-fr. óraadó tanár. 1996-: rendszeresen előad, szemináriumokat és speciális koll-okat vezet Bpen az ELTE-BTK tört. segédtud-ai, Szegeden a JATE/SzTE-BTK kk. m. tört., Piliscsabán a PPKE-BTK medievistica és lat. tanszékén. 1999: a debreceni KLTE klasszika-filológia tanszékén ókortudományból drált. 2000-: a „Sapientia/Sophia” Szerzetesi Hittud. Főisk-n a szerzetességtört. és a spirituális teol. előadója. A M. Kat. Újságírók Szöv-e tagja, a M. Patrisztikai Társ. alapítótagja, a Dr. Batthyány Társ. tb. eln-e. Lexikonunk munk. - M: Xavier Léon Dufour: Biblikus teol. szótár. Ford. többekkel. Róma, 1974; 1976. - Akik hittek a szeretetben. Róma, 1975; Bp., 1979. - Ábrahámtól Jézusig. Szabó Ferenccel. Róma, 1976; 1979. - Avilai Teréz. Róma, 1977. (Bp., 1979; jav. bőv. kiad. Pécs, 2001) - Akik a jobbik részt választották. Róma, 1978. - Árpádházi B. Erzsébet és a 14. sz. misztika. Uo., 1980., 1981. - Bibliai tájakon. Uo., 1981. (Bp., 1990) - Árpádházi Szt Erzsébet. Róma, 1981. (Bécs, 1985, Bp., 1993) - Marcell atya. Marton Boldizsár OCD élete. Bécs, 1986. - Ruiz, Federico: Bevezetés Keresztes Szt János tanításába. Ford. Kismarton, 1987. - Rossé, Gérard: Viennay Szt János élete és gondolatai. Bécs, 1987. - „Nyisd fel szemeidet...” Dr. Batthyány László. Uo., 1988. - Carretto, Carlo: Az eljövendő Isten. Ford. Uo., 1988. - Szerzetesek. Kismarton, 1989. - Szerzetesek. A megszentelt élet 99 intézménye. Bp., 1990. - Warnig, Rose-Virginie: „Buzgóságot is fogadok.” Ford. Szeged, 1990. - Örökségünk. Tanulm-ok. Ford. Szeged, 1990. - Ezer év misztikájából. Szeged, 1990. - Pigna, Arnaldo: Megszentelt Élet. Ford. Szeged, 1990. - Dr. Batthyány. Élete képekben, dokumentumokban, tört. mozaikkal. Bp., 1991. (Bp., 2003. jav. bőv.) - Pannónia szentjei. Prokop Péter grafikáival. Uo., 1991. - Il medico degli poveri. Dott. Ladislao Batthány. Róma, 1991. - Gabriele, di S. M. Maddalena de'Pazzi, Vos de: Benső végtelen. Ford. Bp., 1991. - Uő: Istennel egyesült élet Keresztes Szt János szerint. Ford. Bp., 1991. - Frossard, André: Van Isten, találkoztam vele. Ford. Bp., 1991. - Rosa, Giuseppe de: Vallások, szekták és kereszténység. Ford. Bp., 1991. - Carretto, Carlo: Isten látta, hogy ez jó. Ford. Szeged, 1991. - Uő: Miért, Uram, miért? Ford. Szeged, 1992. - 100 éves a Jó Pásztor Nővérek m. tart-a. Bp., 1992. - Árpádházi Szt Margit és ifj. Szt Erzsébet tössi legendája. Pálos Margittal. Uo., 1992. - „Isten hazánkért...” Misztériumdráma Árpádházi Szt Margit születésének 750. évford-jára. Uo., 1992. - Szt Ágoston regulája. Lat-ból ford. Bp., 1992. - Mello, Anthony de: Test és lélek imája. Ford. Szeged, 1992. (Kecskemét, 2004) - Dhombre, P.-Puyo, J.: Pelletier S. M. Eufrázia. Ford. Macon, 1992. - Six, Jean-François: Charles de Foucauld. Ford. Bp., 1992. - „Máriát dicsérje lelkünk...” Lat-m. tört. mariológia. Szeged, 1994. - „Virágos kert vala híres Pannónia...” X-XVII. század. Prokop Péter grafikáival. Bp., 1994. - Frossard, André: Van egy másik világ. Ford. Bp., 1994. - Quoist, Michel: Beszélj nekem a szerelemről. Ford. Szeged, 1994. - Ker. szerzetesség. 1-2. köt. Pannonhalma-Bp., 1995-96. - Kétezer év szerzetessége. 1-2. köt. Bp., 1998. - Boyce, Philip: John Henry Newman. Ford. Bp., 2000. - Exemberger, Maria: Szívével látott. Ford. Rose Virginie Pelletier élete. Innsbruck-Mödling, é.n. - A monachizmus kezdetei a Római Birodalomban (III-V. sz.). Debrecen, 2001. (dri dissz.) - Dr. Batthyány László 1870-1931. Bp., 2001. - Batthyány-Strattmann B. László. Bp., 2003. - Nyisd fel szemedet és láss. Batthyány B. László élete. Bécs, 2003. - A keresztény Eu. szellemi gyökerei. Az öreg földrész hagiográfiája. Bp., 2004. - Simon Erzsébet Mária Etelka iskolanővér. Bp., 2005. -

- Szt Jeromos: Levelek. Ford. Takács Lászlóval. Bp., 2005. -Cikkei 1975-: a Vigília, Szolgálat (Klagenfurt, Bécs), Kat. Szemle (Róma), Teológia c. folyóir-okban. A Mérleg (München-Bp.) munk. s.k.