🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pragmatica Sanctio
következő 🡲

Pragmatica Sanctio, 1713. ápr. 19.: a Habsburgok örökösödési házitörvénye. - Mivel az örökösödés szabályozása az uralkodó jogai közé tartozott, IV. Károly cs. (ur. 1711-40; III. Károly néven m. kir.) titkos tanácsosai előtt 1713. IV. 19: hirdette ki a ~t. Károly gyermektelensége miatt a birod. trónjának örököse I. József legidősebb leánya, Mária Jozefa lett, aki 1719: →Mária Terézia születése után, a szász választóhoz férjhez menvén, lemondott a trónról. - A házi törv. érvényesítéséhez a német-cseh tart-okban a r-ek hozzájárulása kellett, ezért Seilern kancellár javaslatára az 1713-i szöveget 1720-tól kezdve a különböző r-ekkel elfogadtatták; 1720-22: és 1732: a ném-cseh tart-ok, 1722. II. 19: Erdély, 1724: Belgium, 1725: Fiume és az olasz tart-ok ismerték el. 88

Marczali IX:392.