🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Prágai
következő 🡲

Prágai Jeromos, Jeroným Pražský (1375 k.-Konstanz, 1416. máj. 30.): a hét szabad művészet mestere. - Oxfordban egy. hallg. korában ismerkedett meg →Wyclif tanaival, akinek művét elvitte Prágába, ahol 1398. IX: a szabad műv-ek baccalaureusa. 1399. II: barátja, Jan →Hus közbenjárására a prágai egy. 2 é. fölmentette a tanítási kötelezettség alól, Kölnben és Heidelbergában egy. hallg., Párizsban mesteri fokozatot szerzett, amit utóbb Prágában is megkapott. 1403: Palesztinába utazott, eljutott Jeruzsálembe is; lovagként, udvaroncként, tudósként utazgatott, de nézeteivel nem lett népszerű. Wyclif tanainak terjesztése miatt mindenhonnan menekülni kényszerült. 1410: Budán, Luxemburgi Zsigmond m. kir. udvarában érte utol Zbynek prágai érs. vádja, amiért Kanizsai János esztergomi érs. 14 napra börtönbe záratta. Hazautaztában Bécsben elfogták, meg kellett ígérnie, hogy míg igazhitűségét vizsgálják, a városban marad; IX: sikerült megszöknie. 1412. VI: Prágában egy. vitatkozáson védte barátja, Hus elveit, maga mellé állította a hallg-kat. II. (Jagelló) Ulászló lengy. kir. és Vitold moszkvai nagyfejed. meghívására 1413: Lengy. és Oroszo-ban járt, Krakkóban a papság és a nép körében „néhány nap alatt emberemlékezet óta nem látott szellemi mozgást indított”. Az ort. oroszokat igaz ker-eknek nevezte, tp-aikat meglátogatta. 1415. IV. 4: titokban Konstanzba érkezett, hogy meglátogassa barátját, a fogoly Hust. IV. 7: a főtp. kapujára kiszögezett lat-ném-cseh nyelvű iratban a zsinattól s a kir-tól menlevelet kért, hogy nyilvánosan mutatkozhasson. IV. 17: a zsin. atyái kijelentették: az erőszaktól nem kell félnie, de a törv. alól nem mentesítik és nyilvánosan megidézték. IV. 25: Hirschauban elfogták, V. 23: a zsin. őrizetébe került. Érdekében panaszleveleket küldözgettek Zsigmond kir-nak. A zsin. eretnekség vádjával bíróság elé állította, Hus megégetése után aláírta tanai visszavonását. Amikor megtudta, hogy a kegyelem életfogytiglani börtönt jelent, megtagadta kicsikart aláírását. 350 napi fogság után (uo., ahol Hust) ~t is megégették. 88

Tud. Gyűjt. 1818:3. (G. H. I: Sáros-Patak hajdan Szabad-Kir. sokszor Királynéi most Mező-Városnak történetei); 1833:119. (Holéczy Mihály: Igazításra nyilatkoztatás) - M. Országi Minerva 1834:195. (Némethy Pál: Stibor vajda) - Prot. népkvtár I. Pest, 1857:70. (Sz. Andor: A lombok a reformáció tört-éből) - ItK 1892:l. (Rényi Rezső: A humanizmus jelleme) - Huber II:380. - Gerő János: A cseh husziták Mo-on. Besztercebánya, 1910:11. - Tóth Szabó Pál: A cseh huszita mogalmak és uralom tört. Mo-on. Bp., 1917:470. - Kemény G. Gábor: Csehek és székelyek. Uo., 1945:21. - M. Ped. 1962:458. (Földes Éva: A huszita-táborita népokt. törekvések hatása Mo-on a 15. és 16. sz-ban) - Erdődy János: Így élt Husz János. Bp., 1983:112. (†máj. 23.) Kép.

Prágai Mária (*Bp., 1883): polgári iskolai tanár. - Bpen az angolkisasszonyok polg. isk. tanárképzőjében szerzett okl-et. 1905: a szfőv. szolgálatába lépett, 1914: a VII. ker. Aréna úti polg. leányisk. m., ném., földr., szépírás és tört. h. tanára, 1922-36: nyugdíjazásáig a X. ker. Szt László téri polg. leányisk. r. tanára. Leányköri vez., 1916-40: a Kat. Tanítónők és Tanárnők Orsz. Egyes. főtitkára. - Cikkei: Ker. Tanító (1914, 5. Bosznia-Hercegovina és a Balkán-államok nevelésügye kat. szempontból), Kat. Tanítónők és Tanárnők Lapja (1916, 1. Bulg. kat. tanügye, 1917: Holl. tanügye, 1923, 3. Herber Paulina, 1924/29, 31/32). 88

Bp. hiv. címtára 1914:914. - Bp. tanügyi hat. 1929-1936. (nyugdíjasként 1948:323.) - Bozzay 1931:761. - Deák 1942:370.