Magyar Katolikus Lexikon > P > Pozsonyi


Pozsonyi Antal, OFM (Pozsony, Pozsony vm., 1678.-Szentantal, 1742. jan. 1.): tartományfőnök. - Szentkatalinban 1695: lépett a mariánus rtart-ba. 1702: Nagyszombatban szent. pappá. Fil-t, majd teol-t tanított. Kiérdemelte a lector generalis c-et. 1724: tartományfőnök. 1727: a szentantali konventbe vonult vissza. - M: Mystica civitas Dei. (Szűz Mária élete) Kz., 1739. **

Farkas 1879:44.

Pozsonyi János, OSPPE (14. sz.): szerzetes. - Erdélyben az 1384: alapított mihálykői pálos ktor (→Szentmihályköve) első lakói közé tartozott. Jeles szónok; Velasquez szerint 1390 k. a szeplőtlen fogantatás védelmére »ragyogó beszédet szerzett«. Sztbeszédeket írt a Bold. Szűzről. Prédikációinak kz-a a bpi Egy. Kvtárban. 88

M. Kv-Szle 1878:23. (Szentiványi: Dissert. Paralip) - ItK 1895:258. - Kath. Szle 1899:395. (Concilia Emil)