🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pozsega
következő 🡲

Pozsega, v. Pozsega vm. (Požega, Horváto.): 1. ferences kolostor. A Szt Margittal kapcsolatos tanúvallomások említenek egy ferencest, aki Margit idejében guardián, 1276: pedig Pozsegában volt. 1305: egy okl. tűzvészről szól, amely a pozsegavári ferencesek Szt Demeterről nev. monostorát pusztította és a sekrestyében az összes iratukat megsemmisítette. Ezután csak 1531, 1533: a tart. kápt-on tűnik fel ismét. 1537: Pozsegavár a törökök kezébe került. 1660: ismét volt néhány ferences ~ban. 1787 u. újraépítették kolostorukat. 1708: 7 szerz-pap lakta. - 2. A domonkosok kolostorát 1303: Bernardus Guidonis konventjegyzéke jelzi. Azután csak 1491: és 1508: a rend káptalanjának és a magister generalisnak leveleiben fordul elő. 1529: a törökök pusztították a várost, vsz. a ktort is. - 3. püspöki székhely Horvátországban. 1997. VII. 5: alapították. Zágráb suffr-a. - 6934 km²-en 2004: 318.749 l, 286.914 h, 97 pb, 85 ep, 33 szp, 1 ád, 35 sz, 103 szn, 4 ki-e volt. H.F.L.-**

Pfeiffer M.: A domonkosrend m. zárdáinak vázlatos tört. 1917:57. - Karácsonyi I:228; II:378. - AP 2004:526.