🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Possidius
következő 🡲

Possidius, Szt (†437 után): püspök, Szt Ágoston életrajzírója. - 391 k. Ágoston barátja és egyik első tanítványa. 397 k. Calama (Numidia) pp-e lett, részt vett 403: a 8., 407: a 11. és 410: a 15. karthágói zsinaton. 404: egyik lelkipásztori látogatása közben a →donatisták megtámadták. 408: a pogányok fanatizmusa elől visszavonult, Itáliában volt követ Honorius cs-nál (ur. 395-423). Fölkereste Nolai (Szt) Paulinust is, de 410: visszatért Afrikába. A donatistákkal tartott nagy karthágói vitán 411. V-VI: ~ a kat. pp-ök szóvivője. Részt vett 416: a →pelagianizmus ellen tartott milevai és a 419-i karthágói zsinaton. 428: a vandálok támadásakor Hippóba menekült, és ott volt Ágoston halálos ágyánál. Józan, de nem mindig pontos Szt Ágoston-életrajza (Vita Augustini, 431/437 k.) főként Ágoston ppi működésével foglalkozik. Talán ~ a szerzője a műhöz függelékként tartozó Indiculumnak (Ágoston műveinek rendszerezett bibliogr-ja) is. - Ü: máj. 16. **

NCE XI:630. - LThK 1993. VIII:453.