🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Porciunkula-búcsú
következő 🡲

Porciunkula-búcsú: 1. az assisi →Porciunkula-kápolna fölszentelésének emléknapja, VIII. 2. Miután Szt Ferenc helyreállította, ezen a napon szentelték fel újra a kpnát. - 2. a Porciunkula-kápolnához kapcsolt teljes búcsú. Szt Ferencnek egy alkalommal a kpnában megjelent az Úr Jézus és a Szűzanya, és biztatták, hogy kérjen valami nagy kegyelmet. Ferenc azt kérte, hogy aki ezt a kpnát meglátogatja, →teljes búcsút nyerhessen. A kérés rendkívüli volt, de az Úr Krisztus helybenhagyta és Ferencet a p-hoz utasította. III. Honorius 1216: teljesítette Ferenc kérelmét, és aug. 1. déltől másnap estig minden esztendőben →toties-quoties, a szenvedő lelkekért is felajánlható teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik a fölkeresik a Porciunkula-kpnát, gyónnak, áldoznak és imádkoznak a pápa szándékára. - A 14. sz. végétől a pápák a ~t megadták egyes ferences tp-oknak, IV. Sixtus 1480: a ~t kiterjesztette az első r. tp-aira, 1482: az összes ferences és klarissza tp-ra, de e búcsút csak a rendhez tartozók nyerhették el. XV. Gergely 1622. VII. 4: az összes hívőnek megadta a ~ elnyerésének lehetőségét. X. 12: a tp-ok körét a kapucinusokéval bőv. - A m. nép ajkán porcinkula, purcinkula, porcinkulabúcsú, Porcinkulai Szt Ferenc a ferences rend három ágának: a ferencrendieknek, minoritáknak és kapucinusoknak, továbbá a velük kegyelmi közösségben élő harmadrendnek legnagyobb ünnepe a 17. sz. óta. A →kordatársulatok révén vált széles körben ismertté. A ~ ui. a barátok: a ferencesek, minoriták, kapuc-ok minden tp-át e napra szakrális centrummá tette, ahova a harmadrendiek messze környékről elzarándokoltak, mintegy hazatértek a ktor egyességébe. -

A ~ búcsúkiváltságát néhány ferences ktor-, ill. tp-beli barokk ábrázolásunk (Esztergom, Szabadka, Eger, Rozsnyó, Szendrő) is megörökítette. Szabadkán a Szentháromság előtt Mária és Ferenc hódol. Az Atya →kordát ereszt le a Szűzanya segítségével Ferenc és Páduai Szt Antal kezén át a purgatórium tüzében szenvedő lelkek számára. Pozsonyi tp-uk Szt János-kpnáját a hívek holtak kpnájának nevezik, az 1591: odahelyezett oltárképről, amelyen Ferenc a kordájával menti ki a lelkeket a tisztítótűzből. Az érsekújvári ktor társalgójában Ferenc a kordával, Domonkos pedig az olvasóval köti át, vagyis oltalmazza a világot. Fülek ktori képén Jézus a kordát Ferencnek és Klárának nyújtja. Ők juttatják el a hívekhez. ~ ünnepét választotta titulusul Nyírbátor minorita tp-a (1717), legújabban pedig Káptalanfüred. A ~-hagyományt a jozefinista szellem elsorvasztotta, a hazai ferencesek is alig törődtek vele. A harmadrend a nagy ferences reform (1897) óta hazánkban is újjászületett. Tagjai megtalálhatók a társad. minden rétegében. - A kordás, ill. harmadrendi társulatok már a barokk időktől kezdve a maguk falujának tp-ában is iparkodtak a rendi szentek: Ferenc, Antal, Erzsébet, továbbá a rend kezdeményezte kultuszok: keresztút, betlehem oltárának, ill. képmásának fölállításával ferences légkört teremteni. Együttes hatásuk a ferences ihletésű népi jámborságban itt-ott most is él. **

LThK 1933. VIII:380. - KL IV:27. - Bálint II:146.