Magyar Katolikus Lexikon > K > korda


korda (lat., ol. corda, 'kötél'): öv, a szerzetesi ruha része. - A Zsolt 17,33 és Lk 12,35 alapján az éberség, a bűnbánat és vezeklés jele. Anyaga szerzetesrendenként változó: bőr, sodrott kötél, textília (→cingulum). Vallásos egyes-ek, →övtársulatok annak a r-nek a ~ját viselik, melynek lelkiségét követik. A ferencesek a ~ra 3 csomót kötnek, hogy emlékeztessenek a hármas fogadalomra (→kordatársulat). - A ~ nevet viselő m. intézményeknél a ~ mozaikszó (lat. Cordi Omnium Res Dicamus Amore, 'Mindenek Szívének szenteljük dolgainkat szeretettel'). **