🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pok
következő 🡲

Pok, Puk, Győr vm.: egykori premontrei prépostság a győri egyhm-ben, Tét határában. - 1271: okl. említi prépostját, fráter Sebastianust és a monostor kegyurait, a Pok (Puk) nemzetségből. 1308: a ~i Szt István monostor lit. ruháit, amelyeket Péter veszprémi pp. Szigliget várának ostroma (1285 k.) idején magához vett, István ~i prép., a monostor és annak patrónusai maradéktalanul visszakapták. Volt köztük 5 kappa, 3 kazula, 4 dalmatika, amiből nem lehet nagyobb szerzetesközösségre következtetni. 1400: még egyszer említik a prépságot. Téttől É-ra Bakovár (Pokvár) őrzi emlékét. Az 1300 k. írt tongerloo-i prem. kolostorjegyzék, amit két másik is követ, egy Pormik nevű monostort jelez a győri egyhm-ben. A prem. történészek ezt ~kal azonosnak tartják, Györffy a Komárom vm-ben Kömlőd és Kocs között fekvő Parnak puszta nevében véli megtalálni. Itt azonban sem okl., sem a régészet nem tud monostorról, az említett kolostorjegyzék pedig több helynevet torzítva jegyzett. H.F.L.-K.I.E.

Művtört. Értes. 1957:238, 247. - Györffy II:619; III:448. - Kovács-Legeza 2002:42. (Majk filiájaként 1234-51 között alapította Pok nb. Móric mester, Nyitra vm. ispánja)